Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Nicolae Iorga, Nr. 34-36, Sector 1, Bucuresti.
Telefon : 021-455 10 95; 021-455 10 96; 021-455 10 97; 021-650 00 44; 021-650 00 29

Serviciul „Acte de studii”


Comunicat cu privire la absolventii sesiunilor iulie-septembrie 2016,respectiv februarie 2017
Vă informăm, că diplomele de licenţă Ciclul I şi diplomele de master Ciclul II, pentru absolvenţii sesiunilor iulie 2016 şi septembrie 2016, respectiv februarie 2017, sunt lucrate şi se pot elibera de la Serviciul Acte de Studii.
Eliberare Diplome
DIPLOMELE DIN COMUNICATELE DE MAI JOS SE VOR ELIBERA CONFORM AFIŞĂRII DE LA SECŢIUNEA - ACTUALIZARE DATE
COMUNICAT pentru absolvenții care au susținut și promovat examenul de licență în sesiunile iulie 2009 și februarie 2010

COMUNICAT pentru absolvenții care au susținut și promovat examenul de licență în sesiunile iulie 2011 și februarie 2012

SERVICIUL ACTE DE STUDII SE OCUPĂ NUMAI CU ELIBERAREA DIPLOMELOR DE LICENŢĂ, MASTER, D.P.P.D. OBŢINUTE DE ABSOLVENŢII UNIVERSITĂŢII NOASTRE .STUDENTII UNIVERSITĂŢII CARE NU AU ABSOLVIT INCA SUNT RUGATI SA SE ADRESEZE SECRETARIATELOR FACULTĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE PENTRU SOLICITAREA ORICĂROR ALTOR DOCUMENTE .

Începând cu data de 12 octombrie 2015, se vor pune în aplicare Hotărârile nr.19 și nr. 21 ale Consiliului de Administrație al Universității Spiru Haret, privind perceperea următoarelor taxe:
- pentru actele de studii neridicate, cu o vechime mai mare de 10 ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxă de arhivare de 150 lei;
- pentru actele de studii neridicate, cu o vechime cuprinsă între 2-10 ani de la data susținerii examenului de finalizare a studiilor, se percepe o taxă de arhivare de 100 lei;
- absolvenţii cu diplomă de licenţă şi master din promoţiile anterioare anului 2011 vor achita şi taxa de eliberare a actelor de studii în valoare de 100 lei, iar absolvenţii DPPD vor achita o taxă de eliberare a certificatelor de absolvire în valoare de 50 lei;
- pentru activitățile de reverificare a situației școlare și procesarea dosarelor absolvenților promoției 2011 ai Universității Spiru Haret, care au susținut examenul de licență sau disertație în luna iulie 2011 sau luna februarie 2012, se percepe o taxă de 10 (zece) lei.
INFORMAŢII PRIVIND ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII
ACTUALIZARE DATE
NR. 1- ULTIMA ACTUALIZARE ELIBERARE DIPLME LICENŢĂ ŞI DIPLOME MASTER download
NR 2 - LISTA 1 - ABSOLVENŢI CU HOTĂRÂRI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE 19.11.2014 download
NR 3 - LISTA 2 - ABSOLVENŢI CU HOTĂRÂRI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE 10.02.2015 download
NR 4 - LISTA 3 - ABSOLVENŢI CU HOTĂRÂRI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE 29.02.2016 download
Regulamente
Regulament privind regimul actelor de studiidownload
Detalii ridicare diplome
Informaţii necesareDiplomele de Licenţă, Certificatele D.P.P.D. şi diplomele de Master de 4 semestre se pot ridica de titular sau orice altă persoană împuternicită prin procură notarială în original, care se legitimează cu actul de identitate sau paşaportul valabil în original.

In atentia absolventilor care au ridicat diploma de bacalaureat/licenta din dosarele de licenta/master:
Pentru eliberarea diplomelor de licenta/master este obligatoriu prezentarea diplomei de bacalaureat/licenta.

     Program de lucru cu publicul:

Luni - Joi: 08:00 - 15:00
Vineri: 08:00 - 13:00


 

 

Telefon: 021- 455 10 95; 021-455 10 96; 021-455 10 97; 021-650.00.44; 021-650.00.29.

ADRESA Serviciului „Acte de studii”

Str. Nicolae Iorga, Nr. 34-36, Sector 1, Bucuresti.

Puncte de reper: Staţia de metrou Piata Romană - din intersecţia din Piaţa Romană mergeţi pe Bulevardul Dacia spre Calea Victoriei pe lângă Hotel Duke şi a II-a stradă pe partea dreaptă este Str. Nicolae Iorga iar prima cladire pe partea stângă este sediul Serviciului Acte De Studii (vis a vis de Direcţia Paşapoarte) Vezi harta.

Poate oferi informaţii privind:

  1. dosarele cu actele absolvenţilor licenţiaţi ai Universităţii "Spiru Haret" din anii 2003 - până în prezent;
  2. certificate D.P.P.D se eliberează în funcţie de primirea foii matricole de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;
  3. eliberarea diplomelor în regim de urgenţă se face cu aprobarea cererii din partea rectorului Universităţii.

Eliberarea diplomelor se face:

  1. personal pe bază de buletin sau paşaport valabil;
  2. cu procură notarială şi buletin sau paşaport valabil al persoanei care este împuternicită.

Şef serviciu Acte de Studii: Ionela Ionescu