Facultatea de Matematică şi Informatică
Adresa : str. Ion Ghica, nr. 13, cod postal 030045, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021-4551033 ; 021-3140075, ; 021-3140076 - interior 121, ; secretar şef interior 121

Viitorul este INFORMATIC! Cu NOI vei parcurge treptele viitoarei tale cariere in IT! Te asteptam.

Programe de studii:
  • Informatica - Licenta - 3 ani, 180 credite transferabile - Licentiat in Informatica;
  • Informatica - Master - 2 ani, 120 credite transferabile;
  • Tehnologia Informatiei - Licenta - 4 ani, 240 credite transferabile, Inginer
Aceste specializari asigura absolventilor de Informatica si Tehnologia Informatiei scutirea de impozit pe venit, dar si o cariera de succes.


The application must be submitted to CERN by 28 February 2015 with the following documents attached to it: the applicant’s CV, recommendation letter(s) by university supervisor(s), a motivation letter with an indication of the preferred area of work, and the university declaration for the current year. Incomplete applications will not be considered. Replies to applicants will be sent out by the end of April 2015.
      Candideaza si TU!  
Vlad Vintila
is currently pursuing a Bachelor's Degree at the Spiru Haret University in Bucharest, studying Computer Science and Mathematics. Prior to coming at CERN was working as a System Engineer in a cloud environment, designing, implementing and maintaining scalable and highly available distributed systems. As an Openlab Summer Student at CERN in EN-ICE department his task was to understand and asses both the benefits and the implications of replacing in-house built systems with open source solutions. Icinga and Puppet were chosen for evaluation to replace monitoring and configuration management systems, respectively.hCode 2014                                                                               CS4HS

Oferta educationala 2015: studii universitare de licenta, masterat; studii postuniversitare
Studii universitare de licenta in Informatica. Vezi pliantul!
Studii universitare de licenta in Tehnologia Informatiei. Vezi pliantul!
Studii universitare de Masterat in Informatica - Tehnologii Moderne in Ingineria Sistemelor Informatice. Vezi pliantul!
De ce să studiez la această facultate?
Unde se desfăşoară principalele activităţi didactice?
Care sunt competenţele generale şi profesionale obţinute pe parcursul studiilor?
Ce facilităţi găsiţi la sediul facultăţii?
Câte locuri sunt disponibile?
Care este durata programelor de studii şi ce este sistemul de credite?
Descrierea pe scurt a sistemului de credite şi numărul minim de credite pentru a promova şi pentru absolvire.
Informatică - ce studiez?
Tehnologia Informatiei - ce studiez?
Decan: Lector univ. dr. Manuela Ghica
Departamentul Matematică şi Informatică Director: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu
Consiliul Departamentului

Studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică beneficiază de planuri de învăţământ aprobate de ARACIS ale căror conţinuturi sunt puternic corelate cu cerinţele pieţei muncii. Beneficiind de acces gratuit la tehnologiile informatice Microsoft (programul Dream Spark Premium) şi Oracle (prin programul Oracle Academy), de programe internship (prin intermediul parteneriatelor cu agenţi economici) şi de programe extracurriculare propuse de angajatori şi de certificate profesionale în domeniu (Oracle, MTA-Microsoft Technology Associates etc.), absolvenţii programelor de studii deţin un evantai de competenţe şi abilităţi care facilitează angajarea în domeniu.

Cadre didactice de prestigiu, doctori în ştiinţe cu titluri obţinute la instituţii de prestigiu din ţară (Academia Română, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti) şi strainătate (University of Alabama şi Universite Paris XII - Val de Marne), cu bogată experienţă didactică şi de cercetare oferă cursuri, seminarii şi consultanţă (mentorat) care vă îndreaptă spre o carieră de succes în domeniu.

Cei mai buni licentiati si masteranzi ai facultăţii ocupă poziţii profesionale în firme de renume ca IBM, Oracle, Axway, It Smart Systems, unităţi de învăţământ şi cercetare, unii sunt masteranzi la universităţi din ţară şi străinătate, unii sunt doctoranzi, iar unul a obţinut titlul de doctor în Matematică.

ISMA      SOP      SCM