Facultatea de Matematică şi Informatică
Adresa : str. Ion Ghica, nr. 13, cod postal 030045, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021-4551033 ; 021-3140075, ; 021-3140076 - interior 121, ; secretar şef interior 121
Decan: Lector univ. dr. Manuela Ghica
Departamentul Matematică şi Informatică Director: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu
Consiliul Departamentului

Studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică beneficiază de planuri de învăţământ aprobate de ARACIS ale căror conţinuturi sunt puternic corelate cu cerinţele pieţei muncii. Beneficiind de acces gratuit la tehnologiile informatice Microsoft (programul Dream Spark Premium) şi Oracle (prin programul Oracle Academy), de programe internship (prin intermediul parteneriatelor cu agenţi economici) şi de programe extracurriculare propuse de angajatori şi de certificate profesionale în domeniu (Oracle, MTA-Microsoft Technology Associates etc.), absolvenţii programelor de studii deţin un evantai de competenţe şi abilităţi care facilitează angajarea în domeniu.

Cadre didactice de prestigiu, doctori în ştiinţe cu titluri obţinute la instituţii de prestigiu din ţară (Academia Română, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti) şi strainătate (University of Alabama şi Universite Paris XII - Val de Marne), cu bogată experienţă didactică şi de cercetare oferă cursuri, seminarii şi consultanţă (mentorat) care vă îndreaptă spre o carieră de succes în domeniu.

Cei mai buni licentiati si masteranzi ai facultăţii ocupă poziţii profesionale în firme de renume ca IBM, Oracle, Axway, It Smart Systems, unităţi de învăţământ şi cercetare, unii sunt masteranzi la universităţi din ţară şi străinătate, unii sunt doctoranzi, iar unul a obţinut titlul de doctor în Matematică.

ISMA      SOP      SCM