Facultatea de Matematică şi Informatică
Adresa : str. Ion Ghica, nr. 13, cod postal 030045, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021-4551033 ; 021-3140075, ; 021-3140076 - interior 121, ; secretar şef interior 121

Examen de licenta

Licenta - Februarie 2014
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENTII ÎNSCRISI LA EXAMENUL DE LICENTA - FEBRUARIE 2014 download
Catalog initial proba 1 download
Catalog final disertatie MMAPSI download
Rezultate contestatii proba 1 download
Rezultate finale download
Examen Feb 2014Programarea examenului de licenta, sesiunea Februarie 2014 download
InscrieriProgramare inscrieri download
ActeActe necesare pentru inscriere download
Fisa de inscriereFisa de inscriere la examenul de licenta - Februarie 2014 download
Fisa AFisa Alumni download
Fisa CFisa de consiliere pentru orientarea in cariera download
Nota de lichidareLa forma de invatamant se completeaza cu IF (invatamant cu frecventa). download
GhidGhid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat
DeclaratieDeclaratie privind originalitatea lucrarii de licenta/disertatie.
Disertatie - Februarie 2014
Licenta 2014-2015
Criterii de evaluareGhid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat download
Alegerea temei de licentaIn vederea sustinerii examenului de licenta in sesiunea vara 2014 studentii din anul terminal si absolventii din anii anteriori vor depune, la secretariat, o cerere privind tema de licenta aleasa, avizata de cadrul didactic indrumator, pana la data de 30.09.2013. Planul de lucru semnat de candidat si cadrul didactic indrumator se va depune la secretariat pana la 15 octombrie 2013. Va reamintim ca realizarea proiectului de licenta are credite care fac parte din cele 180 necesare obtinerii statutului de absolvent.
Teme de licenta 2014-2015
MatematicaPentru teme de licenta specifice domeniilor de specialitate ale cadrelor didactice din lista de mai jos va rugam sa contactati direct aceste cadre didactice la birou, in sala de curs/seminar/laborator, prin e-mail etc.
Prof. univ. dr. Gheorghe Duda (analiza matematica, geometrie, mecanica)

Conf. univ. dr. Rodica Ioan (algebra, mecanica, astronomie, matematici aplicate):
 1. Miscarea pe o curba. Aplicatii
 2. Dinamica solidului rigid. Aplicatii.
 3. Metoda perturbatiilor. Aplicatii
 4. Matrice elementare. Aplicatii in algebra liniara.
 5. Module finit generate peste inele principale. Aplicatii in teoria Jordan.
 6. Algoritmi de factorizare pentru polinoame din F_q [X].

Conf. univ. dr. Silviu Barza (combinatorica, teoria grafurilor, optimizare, cercetari operationale)

Conf. univ. dr. Argus Dunca (analiza numerica, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Manuela Ghica (statistica, probabilitati, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Stelian Gradinaru (mecanica, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Copil Vlad:
Teme de teoria numerelor (în principal sunt teme de teoria analitica a numerelor pentru abordarea carora sunt necesare cunostinte de analiza matematica):
1. Proprietati ale functiei de distributie a numerelor prime
2. Proprietati ale numerelor powerful
3. Numere prime
4. Functii aritmetice (de exemplu: s , t, indicatorul lui Euler, functiile lui Cebâsev)
5. Numere speciale (de exemplu numere Lucas, Mersenne, etc.)
6. Problema lui Waring
7. Teorema lui Dirichlet asupra numerelor prime
Teme de analiza matematica:
8. Functii continue nicaieri derivabile
9. Problema din Basel
10. Functia Zeta a lui Riemann
Teme de algebra: 11. Clase speciale de inele si module
12. Module proiective si injective
13. Corpuri real închise si teorema lui Sturm
14. Polinoame ciclotomice
15. Numere algebrice si transcendente

InformaticaPentru teme de licenta specifice domeniilor de specialitate ale cadrelor didactice din lista de mai jos va rugam sa contactati direct aceste cadre didactice la birou, in sala de curs/seminar/laborator, prin e-mail etc.
Conf. univ. dr. Silviu Barza (algoritmica grafurilor, tehnici de optimizare, cercetari operationale)

Conf. univ. dr. Argus Dunca (analiza numerica, calcul numeric avansat)

Conf. univ. dr. Olteanu Alina Modelare si simulare in retelistica, securitatea retelelor, retele ubicue, bio-retele.

Lector univ. dr. VÎLCU Dana
1. Structuri arborescente si aplicatiile lor
2. Algoritmi si structuri de date pentru stocarea si transmisia datelor audio / video
3. Tehnici în dezvoltarea aplicatiilor mobile
4. Ordonari în timp real
5. Formalizarea limbajelor profesionale
6. Analiza lexicala
7. Analiza sintactica
8. Masini Turing

Lector univ. dr. Horia Marius Virgolici (tehnici de proiectare software, managementul proiectelor software, baze de date, sisteme de gestiunea bazelor de date)

Lector univ. dr. Rodica-Florentina Niculescu (baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date, tehnologii web)

Lector univ. drd. Alexandru Averian (sisteme de operare, programare orienta pe obiecte, interfete grafice, retele de calculatoare, inginerie software)

Prof. univ. dr. Albeanu Grigore (Algoritmica si programare)
 1. Algoritmi de sortare paralela
 2. Paralelism in algoritmica grafurilor
 3. Paralelism in geometria computationala
 4. Paralelism in algebra liniara
 5. Algoritmi de cautare exacta
 6. Algoritmi de cautare aproximativa
 7. Algoritmi stochastici de cautare
 8. Similaritatea textelor
 9. Algoritmi de procesare a textelor (string processing)
 10. Strategii in jocurile pe calculator
 11. Strategii in optimizarea proceselor
 12. Strategii euristice
 13. Algoritmi de proximitate
 14. Algoritmi pentru studiul coliziunilor
 15. Mecanisme generative in realitatea augmentata/virtuala
 16. Proiectarea retelelor neuronale si aplicatii

Licenta septembrie 2013
Rezultate finale Informatica download
Reultate finaleMatematica download
Proba 2Sustinerea probei 2 a examenului de licenta are loc joi 19 septembrie 2013, ora 10, sala 217.
Proba 1 Matematica17 septembrie 2013, ora 9, sala 217 download
Acte necesareActe necesare inscriere licenta_septembrie 2013 download
Rezultate Proba 1Informatica download
Proba 1 Informatica17 septembrie 2013, ora 9, sala 217 download
Rezultate Proba 1 Matematica download
Fisa de inscriereFisa de inscriere la examenul de licenta download
Programare inscrieriProgramare inscrieri examen licenta_septembrie 2013 download
Programare examenProgramare examen licenta_septembrie 2013 download
Fisa ALUMNIChestionar_fisa ALUMNI download
Licenta vara-toamna 2013, iarna 2014
Sesiune de licenta in septembrie 2013Se organizeaza o noua sesiune de licenta/disertatie in luna septembrie 2013 cu pastrarea metodologiei curente (numar de probe, tematica, mod de desfasurare). Pentru ambele domenii de studii (Matematica, respectiv Informatica), zilele de examen sunt:
17.09.2013 - proba 1(evaluarea cunostiintelor fundamentale si de specialitate)
19.09.2013 - proba 2(prezentarea lucrarii de licenta)
20.09.2013 - examenul de disertatie pentru programele de masterat: Matematici Aplicate si Metodologii Moderne in Analiza si Proiectarea Sistemelor Informatice.

Lucrarile de licenta trebuie evaluate de catre cadrul didactic inainte de inscrierea la examen. In acest sens, cei interesati vor prezenta lucrarea de licenta profesorului indrumator pana pe data de 2 septembrie 2013.
Rezultate finale Informatica download
Rezultate finaleMatematica download
Catalog final proba 1 Informatica download
Catalog proba 1 - matematica download
Catalog note contestatii informatica download
Programare sustinere proba 2 matematicaJoi 4 iulie 2013, ora 8, sala 200 download
Programare sustinere Proba 2 Informatica download
Programare pe sali Informatica, proba 1Luni 1 iulie 2013, ora 9.00 download
Programare proba 1 Matematicaluni 1 iulie 2013, sala 217, ora 12 download
Examen final DPPDIn atentia studentilor din anul III care au urmat modulul psiho-pedagogic: Examenul final DPPD va fi pe 28 iunie 2013 orele 9.00, sala 217.
Desfasurarea examenului de licenta vara 20131 iulie 2013 - Proba 1: Evaluarea cunostiintelor fundamentale si de specialitate (ambele specializari: matematica, informatica)
Vara 2013Programare inscrieri licenta/disertatie download
Depunerea lucrarilor de licentaLucrarile de licenta (legate, avand pe un cd atasata varianta electronica si prezentarea ppt) dupa ce au obtinut acordul profesorului coordonator, se depun la secretariat ODATA cu dosarul de inscriere la licenta.
Aspecte legislativeFacultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Spiru Haret din Bucuresti organizeaza examen de finalizare a studiilor in conditiile legii. In acest moment se aplica Legea Educatiei Nationale (1/2011) cu modificarile si completarile ulterioare, OMECTS 3271 din 14 februarie 2012(Mof 122/20.02.2012) si OMECTS 3952 din 3 mai 2012 (Mof 322/11.05.2012).
vara 2013, iarna 2014 Acte necesare download
Manual oficialGhid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat download
Alegerea temelor de licenta - iarna 2014Studentii din anul terminal si absolventii care doresc sa sustina examen de licenta in sesiunea iarna 2014 sunt invitati sa depuna cerere de inscriere pana pe data de 20 iunie 2013 si planul de lucru pana pe data de 30 iunie 2013. Cererea trebuie sa aiba acordul cadrului didactic, iar planul de lucru va contine programul intalnirilor dintre absolvent si coordonator precum si activitatile care se vor desfasura. Lucrarea trebuie finalizata pana pe 15 decembrie 2013 si trimisa cadrului didactic spre evaluare.

Termenul de mai sus a expirat... Sunt asteptate cereri pentru examenul de licenta din vara 2014-iarna 2015. download
Anul universitar 2012-2013Metodologia examenului de licenta download
Anul universitar 2012-2013Tematica examenului de licenta download
Inscrierea la examenului de licenta - Iulie 2012 și Februarie 2013
Licenţă vara 2012, iarna 2013
Anunturi privind examenul de licenta din sesiunea Februarie 2012
Tematica licenţă vara 2011, iarna 2012
Intrebări licenţă (caracter orientativ) - set 1
Intrebări licenţă (caracter orientativ) - set 2