Facultatea de Contabilitate şi Finanţe
Adresa : Str. Traian, nr. 223, Câmpulung-Muscel
Telefon : 0248 51 22 84 ; 0248 51 06 00
Obiectivul principal constă în formarea de economişti in domenii ale activităţii contabile, informaticii de gestiune, controlului si expertizei contabile, in cercetarea ştiinţifică.
Decan: Conf. univ. dr. Odi Mihaela Zărnescu
Departamentul Contabilitate Director: Prof. univ. dr. Nica Dumitru
Consiliul Departamentului
Misiunea didactică a instituţiei se identifică în formarea viitorilor specialişti-profesionişti în domeniul financiar-contabil, chemaţi să deprindă schimbarea, să o provoace, să o conducă. În fibra sa cea mai profundă, specialistul trebuie proiectat şi se impune a fi realizat ca om al schimbării, ca operator esenţial al dezvoltării, ca subiect al învăţării permanente, al studiului continuu. Baza materială în care se desfăşoară activitatea didactică a Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe a Universităţii Spiru Haret din Campulung Muscel este anume proiectată şi construită pentru activităţi specifice învăţământului superior; dispunem, astfel, de săli moderne de curs şi seminarii, laboratoare, aulă şi alte spaţii universitare, în suprafată de 2000 mp. Facultatea dispune de un corp didactic capabil să cultive în rândul celor peste 1000 de studenţi dorinţa de studiu sistematic, necesitatea de a participa la cercetări ştiinţifice, dorinţa de a prelua, selectiv, informaţia existentă şi de a crea informaţia nouă, pe care să o comunice în actele educaţionale.