Facultatea de Psihologie
Adresa : Blvd. Basarabia nr. 256, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021 455.1000 ; 021 2556095 - ZI, FR, Masterat ; 021 2556094 - Centre teritoriale
Principale obiective constau în:
  • Promovarea unei pregătiri complete şi complexe a studenţilor, conform nevoilor populaţiei româneşti şi a standardelor de competenţă din sfera psihologiei;
  • Asigurarea unui corp profesoral competent, profesionist şi cu valori umaniste, la care studenţii să poată găsi un sprijin şi un ghid stabil în pregătirea lor academică;
  • Asigurarea unei baze materiale bogate şi adecvate pregătirii psihologice de calitate, care să asigure dobândirea nu doar a informaţiilor necesare, ci şi a deprinderilor specifice meseriei de psiholog.
  • Consiliul Departamentului
    Misiunea Facultăţii de Psihologie este să formeze specialişti cu pregătire universitară superioară în domeniul Psihologiei, conform clasificărilor naţionale şi internaţionale ale ocupaţiilor. În acelaşi timp, pregătirea universitară respectă exigenţele cerute de societatea românească în tranziţie, dar şi de Uniunea Europeană la care România a aderat. Absolvenţii Facultăţii de Psihologie pot funcţiona ca psihologi sau specialişti în variate posturi, precum consilier – şcolar sau în orice instituţie (de exemplu MEC, Academia Română, organizaţii juridice, mass-media, marketing, comunicare şi negociere, publicitate, industriale), expert, inspector resurse umane, psihoterapeut, cadru didactic preuniversitar şi universitar, asistent în laboratoare şi cabinete de psihologie aplicată în domeniile industrial, educaţional, chimic, judiciar, social-economic, cercetător ştiinţific, clinicieni, redactori în publicaţii de specialitate, mediator în relaţii publice.