Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale
Adresa : Str. Fabricii, nr. 46G, Bucureşti
Telefon : 021 4551405 ; 021 3169785 ; 021 3169786 ; 021 3169788 ; 021 3169789
Obiectivul principal constă în formarea de specialişti în domeniul marketingului, al relaţiilor economice internaţionale, în cercetarea ştiinţifică.
Decan: Prof. univ. dr. Pistol Luminita
Prodecan: Conf. univ. dr. Ungureanu Gabriela
Prodecan: Conf. univ. dr. Gurgu Elena
Departamentul Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Director: Conf. univ. dr. Militaru Mădălina
Consiliul Departamentului
Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale se înscrie în rândul facultăţilor economice private care au drept misiune fundamentală pregătirea de specialişti în domeniul marketingului, al comerţului exterior şi al afacerilor economice internaţionale care, în perspectiva apropiată şi mai îndepărtată, vor domina economia românească, cercetarea pieţelor, proiectarea strategiilor comerciale, distribuţia produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă, negocierea contractelor economice, conjunctura pieţelor internaţionale etc. În acest scop, facultatea programează si desfăsoară activităţi didactice, paralel cu activităţi stiinţifice şi practice menite să asigure studenţilor condiţiile optime pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor operaţionale privind domeniile menţionate.