Facultatea de Drept si administratie publică
Adresa : Șoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021 334 44 19 ; Fax: 021 334 52 63
Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale: magistratură, administraţie, avocatură, cercetare ştiinţifică, diplomaţie.
Decan: Conf. univ. dr. Ilie Marian
Prodecan: Lector univ. dr. Artene Diana Anca
Prodecan: Lector univ. dr. Mutulescu Antonio Silviu
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative Director: Conf. univ. dr. Rudăreanu Mariana

PROGRAMUL DE STUDII DREPT - LICENŢĂ - 4 ANI

PROGRAMUL DE STUDII ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - LICENŢĂ - 3 ANI

PROGRAMUL DE STUDII POLIŢIE LOCALĂ - LICENŢĂ - 3 ANI

PROGRAMUL DE STUDII ŞTIINŢE PENALE - MASTER - 1 AN

PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE - LEGISLAŢIA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI A MUNCII ÎN CONTEXT EUROPEAN


Scoala viitorilor jurişti îsi desfaşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional. Dotată cu aula de 5 stele şi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Drept oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior. Folosesc cuvântul şcoală pentru că aici, graţie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept. Absolvenţii facultăţii sunt astfel cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.

Baze de date cu acces gratuit:

Jstor

THOMSON REUTERS

LEGALIS.RO