Facultatea de Geografie
Adresa : Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021 444 20 71 ;
Obiectivul principal constă în formarea de profesori, cercetători, specialişti in cercetarea mediului inconjurător in direcţiile: geomorfologie-pedologie, hidrologie-climatologie, geografie economică-turism, riscuri, dezastre naturale şi apărare civilă.
Decan: Conf. univ. dr. Cruceru Nicolae
Departamentul Geografie Director: Conf. univ. dr. Guran Liliana
Consiliul Departamentului
Planul de învăţământ este întocmit şi structurat în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale ale geografiei fundamentale şi aplicative, punându-se accentul pe realizarea unui învăţământ de performanţă. Procesul didactic este axat pe pregătirea de profesori de geogafie pentru învăţământul preuniversitar, precum şi de specialişti în cercetarea ştiinţifică a mediului sau în studiile dezvoltării regionale durabile. Pentru pregatirea profesorilor sunt organizate cursuri facultative şi practica pedagogică, iar pentru formarea de specialişti în cercetarea mediului sau în cea a studiilor dezvoltării regionale, cursurile sunt opţionale sau facultative. Majoritatea cursurilor geografice sunt întregite prin lucrări de laborator, pe discipline, în cadrul cărora studenţii efectuează analize şi probe la diferite aparate de profil, realizează reprezentări grafice şi cartografice pentru variate fenomene geografice, precum şi prin seminarii, în care au loc discuţii de verificare şi de aprofundare a cunoştinţelor prezentate la curs. O deosebită atenţie se acordă aplicaţiilor practice anuale sau de scurtă durată. Astfel, sunt organizate aplicaţii în zona văii Prahova, în zona lacului de acumulare Porţile de Fier sau pe diferite trasee din ţară. Cadrele didactice care participă la aceste aplicaţii asigură explicaţiile de specialitate. Considerăm ca o realizare importantă în cadrul facultăţii noastre înfiinţarea Centrului de Cercetări Geografice, cu personalitate juridică, ce are ca obiectiv central realizarea de studii ştiinţifice geografice, fizice şi socio-economice pe bază de contracte şi protocoale.RELIEFUL, RESURSA DE BAZA A TURISMULUI
GEOMORFODIVERSITATE SI GEOMORFOSITURI

Grigore Posea download