Facultatea de Arhitectură
Adresa : str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021 314 00 75 ; Fax: 021 314 00 76
Decan: Prof. univ. dr. arh. Creangă Emil
Departamentul Arhitectură Director: Conf. univ. dr. arh. Rusu Constantin
Consiliul Departamentului
Principala misiune pe care Facultatea de Arhitectură si-o propune este aceea de a realiza o complementaritate în raport cu învatamântul de stat, aprofundând acele domenii ale pregătirii pe care evolutia actuala a societătii, aflată în tranzitie către economia de piata, le impune.
Astfel, consideram prioritară pregatirea viitorului arhitect pentru o activitate independentă în cadrul atelierului sau firmei sale private, viitorul profesionist fiind capabil a-si conduce propriile proiecte si constructii pe întreg fluxul managerial, de la ofertare până la predarea la cheie a constructiei, cuprinzând relatiile cu beneficiarii, cu autoritatile de specialitate, cu antreprenorii si furnizorii.
Pentru aceasta, procesul de învatamânt cuprinde cursuri de economie, legislatie, management si marketing.

COMPETENȚE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

EVENIMENTE