Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Adresa : Str. Unirii, nr. 32-34; nr. 67., Constanţa
Telefon : 0241 54 50 15 - interior 112 ; 0241 54 54 90 - interior 112 ; 0241 54 14 90 ; 0241 54 14 91 ;
Obiectivul principal al Facultatii de Drept si Administratie Publica Constanta este acela de a contribui la formarea generatiilor de juristi cu o pregatire temeinică atat in planul dreptului intern cat si a celui european, formand viitori specialisti in diverse domenii ale vietii socio-juridice: magistratura, administratie, avocatura, cercetare stiinţifica, diplomatie.

Facultatea de Drept si Administratie Publica Constanta implementeaza impreuna cu Baroul Constanta proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586  Construieste-ti practic profesia juridica din facultate!


Decan: Conf. univ. dr. Drumea Mihnea Claudiu
Departamentul Drept Director: Conf. univ. dr. Alecu Gheorghe
Consiliul Departamentului

Prin condiţiile de studiu oferite la nivelul standardelor de calitate impuse de cele mai recente modificări de modernizare a instituţiilor de învăţământ superior, Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța a obținut reacreditarea programului Drept IF de către ARACIS cu calificativul „încredere” în 2012, a programului Drept IFR cu calificativul „încredere” în 2013 și acreditarea a două noi programe de masterat Dialog social și comunicare în relațiile de muncă și Științe Penale.

Pentru a asigura calificări profesionale care să garanteze competitivitatea pe piața liberă a muncii din țară și din Uniunea Europeană, Facultatea revizuiește planurile de învățământ în acord cu necesitățile de pe piața muncii îmbunătățește permanent procesul de învăţământ, punând accent pe dimensiunea practică a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, prin metode de tip clinică juridică și procese simulate, stagii de practică și mese rotunde cu specialişti din domeniul juridic. 

Școala viitorilor jurişti conjugă activitatea didactică cu cea de cercetare ştiinţifică în mod armonios, absolvenţii facultăţii fiind cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu, iar vizibilitatea internațională fiind subliniată de evenimentele de înaltă ținută academică și științifică organizate de facultate.

PLIANT ADMITERE FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ