Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Adresa : Str. Unirii, nr. 32-34; nr. 67., Constanţa
Telefon : 021 455 10 68 Decanat, 021 455 10 69, 0241 54 50 15 - interior 112, 0241 54 14 90, 0241 54 14 91 ;

Invatamant la distanta

Programe ID
FDAP Constanta FDAP Constanta nu desfasoara programe ID.