Facultatea de Arte
Adresa : Șoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021 3171901

           Obiectivul principal constă în formarea de profesioniști în domeniul artistic și al educației artistice, respectiv actori în domeniul Artele spectacolului și profesori de muzică în domeniul Pedagogie muzicală.

Decan: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
Prodecan: Conf. univ. dr. George Grigore
Departamentul Arte Director: Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
Consiliul Departamentului

            Constituită în anul 2010, prin fuziunea a două Facultăți cu experiență și vizibilitate în contextul învățământului vocațional românesc (Facultatea de Muzică și, respectiv, Facultatea de Teatru), Facultatea de Arte  își desfășoară activitatea  pe bază de programe de studii legal aprobate, acreditate și conforme cu legislația și principiile de calitate educațională ale Spațiului European al Învățământului Superior.
             Cele doua domenii de licență (Muzică – specializarea Pedagogie Muzicală și, respectiv, Teatru – specializarea Artele spectacolului-Actorie) ca și cele patru specializări de masterat (Artă Muzicală, Artă Teatrală, Pedagogie Teatrală și Teatru Muzical) sunt acreditate prin Hotărâri ale Consiliului ARACIS și legiferate prin Ordine ale Ministerului Educației și Cercetării din România.
              Contextul instituţional remarcabil, cadrele didactice performante, în mare parte personalități în domeniu, baza materială modernă și polifuncțională permit abordări educaționale și de predare a cunoștințelor din perspective interdisciplinare și sincretice, oferind posibilități de experimentare și aplicare practică a cunoștințelor teoretice dobândite la orele de curs.
          Având televiziune proprie (TvH), radiou propriu, studiou teatral propriu (Black Box Studio Sud), Casă de producţie proprie (EvoMusicProduction)editură (Editura Fundaţiei România de Mâine şi publicaţii proprii (Opinia Naţională şi Analele Facultăţii de Arte), Facultatea noastră oferă şansa unei valorificări superioare a talentului dumneavoastră. 
          Facultatea de Arte din Universitatea Spiru Haret are un loc distinct în domeniul privat al sistemului național de învățământ superior: două specializări universitare, cu misiuni didactice aparent divergente, vor să demonstreze, prin activitatea lor, că artele au știut mereu să se completeze una pe alta, să-și dea mâna pentru a crea și a realiza spațiul acela miraculos care dă sens, strălucire și emoție vieții oamenilor pe pământ.