Facultatea de Drept şi administraţie publică
Adresa : Str. Vasile Conta, nr. 4, Craiova
Telefon : 0251 42 33 95
Obiectivul principal al Facultatii de Drept si Administratie Publica Craiova constă în formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor juridice şi administraţiei publice, apţi de a-şi desfăşura activitatea în diverse domenii ale vieţii sociale: magistratură, administraţie, avocatură, cercetare ştiinţifică, diplomaţie.
Decan: Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Prodecan: Lector univ. dr. Firică Cristian
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative Director: Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana
Consiliul Departamentului
Pregătirea şi formarea studenţilor care au optat să frecventeze cursurile facultăţii noastre constituie principala preocupare a cadrelor didactice, care prin realizarea unor programe de învăţământ moderne, compatibile cu cele ale unor instituţii similare din Europa, contribuie la formarea unor specialişti de marcă în domeniul dreptului şi a ştiinţelor administrative. Spaţiile moderne de care beneficiază facultatea permit cadrelor didactice - care pe lângă experienţa acumulată sunt şi specialişti în domeniul dreptului şi administraţiei publice - să desfăşoare un învăţământ modern, european. Evaluarea studenţilor in sistem computerizat prin folosirea celor peste 350 de calculatoare a înlăturat orice formă de subiectivism din partea profesorilor şi a atras aprecierea unanimă a celor examinaţi formându-i astfel ca viitori specialişti în domeniul de specializare pentru care au optat.