Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
Adresa : Bd. General Praporgescu, nr. 22, Râmnicu-Vâlcea
Telefon : 0250 73 55 87
Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale: magistratură, administraţie, avocatură, cercetare ştiinţifică, diplomaţie.
Decan: Conf. univ. dr. Cezar Tită
Departamentul Drept Director: Conf. univ. dr. Ilie Gorjan
Consiliul Departamentului
Programele de pregătire ale facultăţii noastre sunt realizate de un valoros corp de cadre didactice, cu înaltă pregătire şi o bogată activitate ştiintifică, doctori în drept şi doctori docenţi, care s-au implicat in lucrări practice puse la dispozitia studenţilor.

O dimensiune definitorie a activităţii desfăşurate în facultate o constituie cercetarea ştiinţifică, concretizată în numeroase manifestări ştiinţifice, sesiuni ale cadrelor didactice şi studenţilor, colocvii etc, care s-au bucurat de o largă prezentă şi de un binemeritat ecou. În acest mod, am încercat, îndeosebi, să dezvoltăm spiritul creator al studenţilor, capacitatea de adaptare la realităţile în continuă schimbare.

Pregătirea obţinută în facultatea noastră deschide perspectiva ca absolvenţii jurişti să exercite oricare din disciplinele de profil, putând îndeplini funcţii de judecător, procuror, avocat, notar public, consilier juridic, executor judecătoresc, grefier, specialişti în administraţia publică, în domenii de cercetare ştiinţifică s.a.