Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative
Adresa : Str. Turnului, nr. 7, Braşov
Telefon : 0268 54 80 44 - interior 111 ; 0268 54 82 24
Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale, pentru administratia publică centrală si locală, cercetatori.
Decan: Prof. univ. dr. Alexandru IONAŞ
Prodecan: Lector univ. drd. Camelia OLTEANU
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative Director: Conf. univ. dr. Weber Florentina Iuliana
Consiliul Departamentului
Facultatea noastră, prin calitatea procesului instructiv - educativ, prin oferta universitară propusă, prin înalta tinuta academică a cadrelor universitare de care dispune a fost printre primele instituţii de învăţământ superior particular autorizată să funcţioneze prin Hotarâre de Guvern. Instituţia noastră dispune de o excelentă bază tehnico - materială proprie: sediu nou, modern, laboratoare de informatică, de limbi străine, psihologie, amfiteatre, elegante săli de curs şi seminarii, cantină studenţească proprie etc. În funcţie de anii de studii, studenţii nostri au posibilitatea armonizării cunoştinţelor teoretice cu cele aplicative, practice, desavârşindu-şi pregătirea de specialitate prin practică judiciară şi administrativă pe care o efectuează sub îndrumarea titularilor de curs, la instanţele din Municipiul Braşov: Judecătoria Braşov, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Braşov şi la autorităţile administraţiei publice: Consiliul Local Braşov, Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Prefectura Braşov.