Facultatea de Management
Adresa : Str. Turnului, nr. 7, Braşov
Telefon : 0268 54 80 44 - interior 106, interior 121 (secretariat) ; 0268 54 80 44 - interior 103 (decanat) ; 0268 54 82 23 (decanat)

Decan: Conf. univ. dr. Cruceru Gica
Departamentul Management şi Contabilitate Director: Prof. univ. dr. ing. Pânzaru Stelian
Consiliul Departamentului

Obiectivul principal al facultății este formarea de specialişti competenți în domeniul managementului

 

În acest scop, facultatea desfășoară activităţi didactice, stiinţifice şi practice menite să asigure studenţilor condiţiile optime pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a competențelor operaţionale privind domeniile menţionate.

Facultatea de Management Brasov este înființată în anul 1996 prin autorizare, acreditată în 2003,  reacreditată cu calificativul „menținerea acreditării” în 2010 și, ultima reevaluare, în 2013, dovada înaltului profesionalism în didactica universitară şi activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. In aceasta perioada de timp, facultatea a pregătit pentru piața muncii absolvenți în diferite domenii ale economiei, devenind astfel reperul performanței și succesului în carieră, atât pentru tinerii absolvenți de liceu, cât și pentru adulți.

Având 18 de ani de experienţă, Facultatea de Management Brașov este încununată de un renume confirmat pe plan naţional şi internaţional.

Personalul didactic al facultăţii a construit şi performat, de-a lungul anilor, colective de absolvenţi cu realizări notabile, cu funcţii manageriale în companii şi instituţii, la nivel naţional şi local, în ţară şi în străinătate.

Facultatea este totodată un reper al performanţei şi al succesului în cercetarea ştiinţifică ale cărei rezultate se regăsesc în numeroasele lucrări publicate sub formă de cărţi, monografii, manuale, articole ştiinţifice, care au contribuit la dezvoltarea şcolii moderne de management din România.

În parteneriat cu studenţii şi angajatorii suntem permanent preocupaţi să adaptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învăţământ competitiv, deschis noilor tendinţe.

Acordăm atenţie calităţii procesului de învăţământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinei, activităţilor de predare, seminarizare şi procesului de evaluare.