Programe de formare a cadrelor didactice

Centrul de Formare Profesională Spiru Haret organizează cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la sediile Universităţii sau ale beneficiarilor (cu condiţia constituirii unei grupe de minim 20 cursanţi).

Cursurile sunt acreditate prin OMEN 4383 /22.08.2014, au o durată de 90 ore (în sistem blended learning) şi 22 credite profesionale transferabile.

Structura acestora este modulară - 3 module dezvoltă competenţe specifice domeniului vizat şi 2 module dezvoltă competenţe transversale, în domeniile tehnologia informaţiei şi nediscriminării.

Cele 5 module componente au câte 18 ore fiecare (6 ore în sala de curs, de regulă sâmbăta sau duminica, urmate de 12 ore la distanţă, pe platforma e-Learning Blackboard) şi se desfăşoară pe o perioadă de 5 săptămâni, stabilită de comun acord cu beneficiarii programului de formare continuă.

Costul unui curs este de 500 lei/cursant.

 

 Aceste cursuri au fost absolvite de 2600 cadre didactice din judeţele Sibiu şi Mehedinţi printr-un proiect POSDRU  www.didactino.ro (DIDACTINO – formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică) în perioada 2014-2015.

 

Imagini şi opinii ale cursanţilor găsiţi şi pe pagina  www.facebook.com/DidactIno-740880402639819/

 

PREZENTARE PROGRAME 

   P1. Optimizarea învăţării în programe after school

P2. Optimizarea performanţelor profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental

P3. Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie morală

P4. Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare

P5. Scriere, management şi implementare proiecte

P6. Eficientizarea comunicării în mediul şcolar

P7. Management şcolar adaptat la realităţile societăţii româneşti

P8. Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european

P9. Metode de predare/învăţare utilizând tehnologii moderne