Programe de perfecţionare / specializare

Centrul de Formare Profesională Spiru Haret organizează cursuri de perfecţionare / specializare autorizate de Consiliul Naţional de Formare a Adulţilor (CNFPA) pentru următoarele ocupaţii: