Faculty of MISN
Address : 13 Ion Ghica Str., 030045, District 3, Bucharest
Phone : 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121 ; 021 455 10 91 ; Fax: 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121

Modern Technologies For Information Systems Engineering

TMISI

admitereGhidStudiiCurriculum


Programul de masterat „Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice” este un program de aprofundare şi are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile: inginerie software, calitatea şi auditul sistemelor informatice, modele formale în informatică, securitatea sistemelor IT si altele.


Acest program de masterat poate constitui si o etapa de pregatire pentru viitori doctoranzi in domeniul informaticii. De asemenea, programul este orientat spre conjunctura actuală a pieţei europene pentru a asigura cursanţilor accesul la rezultate teoretice recente în domeniile teoria informaţiei, transmiterea şi prelucrarea informaţiei, specificarea formală a sistemelor, inginerie software pentru sisteme informatice distribuite, programarea algoritmilor criptografici, analiza vulnerabilităţilor software, managementul sistemelor informatice precum şi dezvoltarea de abilităţi practice în domeniul fiabilităţii şi calităţii sistemelor informatice, care să le permită accesul ca specialişti pe bază de egalitate cu tinerii din Europa în mediul concurenţial european actual.