Faculty of Accounting and Financial Management, Craiova
Address : 4 Brazda lui Novac Str., Craiova
Phone : 021 455 10 55 Decanat, 021 455 10 56, 0251 59 82 65 Secretariat ; Fax: 0251 59 82 65

Accounting – Internal auditing in the public and private system

            Facultatea de Management Financiar Contabil- Craiova isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011,  avand invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, cu durata de trei ani, in sistem Bologna.

            Facultatea de Management Financiar Contabil-Craiova este parte componenta a UNIVERSITATII “SPIRU HARET’’Bucuresti, universitate acreditata prin Legea 443 din 05.07.2002.

            In cadrul Facultatii de Management Financiar Contabil Craiova functioneaza Programul de studii universitare de licenta – Contabilitate si Informatica de Gestiune, acreditat conform HG 493/22 iulie 2013, domeniul fundamental de licenta:contabilitate.

            In cadrul acestui Program de studiu acreditat, functioneaza Programul de master- Contabilitate- Audit intern in sistemul public si privat, acreditat conform HG 581/08 august 2013

               Tipul Programului de master Contabilitate- Audit intern in sistemul public si privat este de profesonalizare.

            Scopul programului de master este acela de a dezvolta competentele masteranzilor in vederea activarii lor privind auditul intern , in orice tip de organizatie aflata in interrelatie cu entitati din cadrul altor state din Uniunea Europeana si nu numai, tinand cont de tendinta de globalizare a pietelor economice si financiare.

            Misiunea programului de master este aceea de a aprofunda intelegerea conceptelor si domeniilor pe care le acopera acest program legaturile si complementaritatea dintre audit, control intern si guvernanta.

            Obiectivul principal al programului de master este pregatirea  cursantilor in profesia de auditor intern, conform Clasificatiei Ocupatiilor din Romania (COR 2007) in corespondenta cu ISCO 88 (COM) – profesia de auditor intern, Cod: 241125.

            Posibilitati de angajare dupa absolvire:

-                     economist specialist in audit intern;

-                     asistent de cercetare in audit intern;

-                     analist in domeniul auditului intern;

-                     consultant in auditul intern;

-                     analist in domeniul asigurarii performantei economice-financiare;

-                     manager de proiect in domeniul auditului intern;

-                     consultant pe probleme de management al organizatiei.

            Perspectivele programului de master

            Absolventii acestui program de master vor putea sa acceada cu usurinta la obtinerea calitatii de auditor intern in baza unui examen de specialitate organizat de Ministerul Finantelor Publice.