Faculty of Financial-Accounting Management
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 42 Decanat, 021 455 10 43, 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 - interior 110, interior 115 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secreatariat ; Fax: 021-316 97 92

Contabilitatea şi Gestiunea Fiscală a Firmei

Obiectivul şi misiunea programului de studii universitare de masterat, Contabilitatea şi Gestiunea Fiscala Firmei este de a asigura o pregătire academică solidă şi performantă în domeniul contabil, financiar şi fiscal şi anume de formare de specialişti în domeniul economic, competitivi pe piaţa internaţională a muncii; de perfecţionare a sistemului instructiv-educativ al studenţilor; de promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil competitivă pe plan naţional şi internaţional; de realizare a unui transfer de cunoştinţe spre comunitate şi mediul de afaceri.

 

Programul de studii de masterat Contabilitatea şi Gestiunea Fiscală a Firmei este un program de profesionalizare. Programul este orientat spre conjunctura actuală a pieţei europene, pentru a asigura cursanţilor dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul ca specialişti, pe bază de egalitate de şanse cu tinerii din Europa, în mediul concurenţial European.

Oferă şi dezvoltă cunoştinţe, practici specifice, competenţe şi valori profesionale necesare realizării prin contabilitate a eficienţei fiscale în gestiunea patrimoniului. Totodată, asigură specialiştilor informaţiile necesare pentru a lua decizii cu privire la conducerea contabilităţii moderne, supusă permanent provocărilor desprinse din IFRS şi din reglementări fiscale.
          Pregătirea de profesionişti contabili de înaltă competenţă ştiinţifică şi practică, în măsură să promoveze şi să accepte aplicarea calitativă, riguroasă, dar şi creativă a reglementărilor fiscale şi contabile. De asemenea, nu vor lipsi soluţii pentru trecerea de la contabilitate la fiscalitate, si invers, prin adoptarea, perfecţionarea şi valorificarea într-o manieră optimă a reglementărilor fiscale în vigoare

La întocmirea planului de învăţământ al programului de master Contabilitatea si Gestiunea Fiscala a Firmei, s-a avut în vedere compatibilizarea, într-o cât mai mare măsură a acestuia, cu planurile de învăţământ ale programelor de master similare altor universităţi/facultăţi de prestigiu din ţara  şi din Uniunea Europeană 

Programul de studii de masterat Contabilitatea şi Gestiunea Fiscală a Firmei vizează dobândirea de către masteranzi a unor competenţe generale (competenţe de cunoaştere, competenţe funcţionale) şi competenţe de specialitate cu referire la abilităţi cognitive, deprinderi profesionale în domeniul contabil, financiar şi fiscal:

·         Pregătirea de specialişti cu studii superioare aprofundate în domeniul aplicării reglementărilor contabile şi fiscale.

·         Cunoaşterea şi aplicarea standardelor internaţionale de raportare, a reglementărilor europene şi naţionale, în măsură să permită concilierea raporturilor dintre contabilitate şi fiscalitate, respectiv, trecerea de la contabilitate la fiscalitate.

·         Furnizarea unei baze de date pentru utilizarea raţionamentului profesional la rezolvarea problemelor fiscale şi contabile.

·         Pregătirea şi validarea competenţelor pentru exigenţe specifice de consiliere, adaptare, motivare şi certificare a cunoştinţelor şi aptitudinilor pe ruta profesională – contabilă şi fiscală - în consens cu nevoile utilizatorilor.

·         Formarea de competenţe suple şi dinamice care să asigure în mod responsabil, cele mai variate şi complexe prestaţii în domeniul profesiei contabile reglementate, a auditului şi a consultanţei fiscale.