Faculty of Marketing and International Business
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 40 Decanat, 021 455 10 41, 021 316 97 93 ; 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secretariat ; Fax: 021 316 97 93

Marketing and public relations in business

 

·         Programul de masterat Marketing şi Relaţii Publice în Afaceri îşi propune formarea specialiştilor pentru sectoarele prioritare din domeniul economic,  pentru domeniul administraţiei publice dar şi pentru nevoile proprii ale sistemului de învăţământ. Caracterul interdisciplinar al acestui program, gradul ridicat de interactivitate, precum şi strânsa legătură cu realitatea din lumea afacerilor reprezintă câteva dintre atuurile masteratului. Cunoştinţele obţinute vă vor permite angajarea mai uşoară în cadrul pieţei muncii;
Din aceasta perspectiva programul de masterat este unul interdisciplinar. Planul de învatamânt este astfel conceput încât sa realizeze o imagine de ansamblu asupra problematicilor ce privesc integrarea europeana si în acelasi timp sa creeze abilitati practice care sa sustina competitivitatea tinerilor specialisti angrenati în realizarea obiectivelor integrarii.
Pe parcursul a patru semestre masteranzii vor participa la cursuri interactive, vor dezbate problematica teoretica predata, sub forma unor workshop-uri în cadrul orelor de seminar, vor realiza un numar de aplicatii practice (studii, proiecte), precum si o lucrare de disertatie.