Faculty of Finance and Banking, Bucharest
Address : 46 G Fabricii Str., District 6 , Bucharest
Phone : DECANAT: Tel: 021 455 10 44, 021 316 97 83 ; SECRETAR ŞEF: Tel / Fax 021 316 97 83, 021 455 10 45 ; SECRETARIAT: Tel: 021 316 97 85 / 316 97 88 / INTERIOR 121 sau 130, 021 455 10 45, 021 455 10 455

U-Managementul activităţilor financiar bancare - 4 semestre

Programul de masterat MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR FINANCIAR-BANCARE are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul complex al activităţilor financiar bancare, dintr-o perspectivă interdisciplinară: management şi marketing financiar bancar, al instituţiilor publice, al asigurărilor, al pieţelor de capital, acestea constituindu-se într-o comuniune fundamentală în conducerea, organizarea şi realizarea proceselor financiar bancare.
Masterul de profesionalizare propus apare ca o specializare, în continuarea pregătirii fundamentale din primul ciclu, de aceea este necesar de a pregăti specialişti capabili să răspundă cerinţelor pe piaţa muncii actuale şi de perspectivă, care să posede cunoştinţe teoretice avansate, dar şi conoştinţe practice, cu care vor fi capabili să participe eficient la locurile de muncă. Ciclul masteral constituie cel de-al doilea nivel al sistemului de educaţie superioară, oferit de Universitatea Spiru Haret, sub forma unui program de studii universitare de masterat organizate pentru învăţământul de zi şi online, cu o durată de patru semestre. Se folosesc formele interactive de comunicare şi studiu, învăţarea este uşurată de folosirea tehnologiile de telecomunicare modernă audio-video, ce constă în folosirea emisiunilor prin satelit, platforma e-Learning BlackBoard. Absolvirea sa conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea pe specializări, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competente de analiză şi sinteză, specifice funcţiilor de conducere din domeniul financiar bancar. Absolvenţii acestui ciclu sunt economişti de concepţie. De asemenea putem preciza oportunităţile ce apar în Clasificarea ocupaţiilor din România 2007 (COR 2007), prin care un absolvent al acestui curs de master, poate ocupa un post în activitatea practică sau în cercetare: (241509 administrator bancar ; 241119 administrator credite; 412205 agent bursă; 241507 analist bancar; 241503 manager bancă; 123110 manager financiar; 111010 consilier instituţii publice; 241512 consultant bancar; 244107 consultant în management; 241502 economist bancă; 341702 evaluator asigurări; 241106 expert financiar bancar; 121111 şef agenţie bancară). Coordonator program de master: prof.univ.dr. Balu Mariana