Faculty of Finance and Banking, Bucharest
Address : 46 G Fabricii Str., District 6 , Bucharest
Phone : DECANAT: Tel: 021 455 10 44, 021 316 97 83 ; SECRETAR ŞEF: Tel / Fax 021 316 97 83, 021 455 10 45 ; SECRETARIAT: Tel: 021 316 97 85 / 316 97 88 / INTERIOR 121 sau 130, 021 455 10 45, 021 455 10 455

U-Management and Financing of Public and Private Projects

Urmând cursurile Masteratului „Managementul şi Finanţarea Proiectelor Publice şi Private” masteranzii se vor specializa în identificarea de surse de finanţare interne şi internaţionale, cu accent pe sursele europene. De asemenea se vor pregăti în domeniul iniţierii proiectelor, al verificării fezabilităţii proiectelor al elaborării unui dosar de cerere de finanţare, al întocmirii şi monitorizării proiectelor. Alte specializări vizează alocarea eficientă a resurselor, auditul proiectelor, achiziţiile publice, elaborarea unui caiet de sarcini, utilizarea softurilor specializate în elaborarea, managementul şi monitorizarea proiectelor. Pe baza competenţelor dobândite în cadrul acestui masterat absolvenţii vor putea ocupa posturi în cele mai variate domenii de activitate întrucât orice activitate investiţională sau de cercetare se desfăşoară ori ar trebui să se desfăşoare în baza unui proiect care presupune o finanţare publică, privată sau mixtă.
Programul de masterat Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private se adresează următoarelor grupuri ţintă: • Absolvenţi ai învăţământului economic, în general, ai specializării Finanţe şi Bănci, în special; • Absolvenţi ai altor forme de învăţământ superior interesaţi de întocmirea proiectelor pentru obţinerea de fonduri de finanţare indiferent de domeniul de licenţă absolvit. Aceasta, deoarece în orice domeniu de activitate, fie pentru cercetare, fie pentru dezvoltare, sunt necesare proiecte pentru accesarea de fonduri pentru finanţare publică sau privată. Astfel, acest program reprezintă un program de învăţământ complementar fiind util şi inginerilor, arhitecţilor, medicilor, farmaciştilor, profesorilor, etc. Coordonator program de master: conf. univ. dr. Corbu Ion