Faculty of Finance and Banking, Bucharest
Address : 46 G Fabricii Str., District 6 , Bucharest
Phone : DECANAT: Tel: 021 455 10 44, 021 316 97 83 ; SECRETAR ŞEF: Tel / Fax 021 316 97 83, 021 455 10 45 ; SECRETARIAT: Tel: 021 316 97 85 / 316 97 88 / INTERIOR 121 sau 130, 021 455 10 45, 021 455 10 455

U-Finance, Banking and Insurance

Programul îşi propune aprofundarea interdisciplinară a domeniului de studii Finanţe şi Bănci, oferind posibilitatea absolvenţilor ciclului I de licenţă să îşi desăvârşească cunoştinţele dobândite în timpul frecventării studiilor de licenţă, dar şi de a-şi dezvolta capacităţile de cercetare ştiinţifică în domenii complexe şi de mare actualitate ale economiei naţionale, respectiv piaţa financiară, piaţa bancară, piaţa asigurărilor, atât de necesare economiei în ansamblu şi fiecărui agent economic. Pentru aceasta, programul de masterat este astfel întocmit încât să ofere celor interesaţi cunoştinţe generale, cunoştinţe de specialitate, competenţe generale şi de specialitate, abilităţi cognitive, la nivelul cerinţelor actuale ale cunoaşterii.

Obiectivele specifice ale programului de masterat au în vedere:

 a) atingerea de către masteranzi a competenţelor profesionale şi de cercetare vizate de programul de masterat propus, la nivel profesional sau de accedere către programe de doctorat, pregătirea acestora pentru domeniile competitive ale activităţii profesionale, respectiv ale cercetării economico financiare şi în promovarea de noi strategii în domeniu;

b) inter-relaţionarea absolvenţilor programului de masterat cu mediul social economic specific economiei concurenţiale;

c) autoevaluarea/evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, având în vedere standardele şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

d) menţinerea relaţiilor profesionale şi ştiinţifice cu absolvenţii programului de masterat.