Faculty of Faculty of Psychology and Educational Sciences
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest, Bucharest
Phone : 021 455 10 20 Decanat, 021 455 10 21, 021 255 60 95 ; 021 255 60 96 Secretariat ; Fax: 021 255 60 94

Psihologie clinică şi intervenţie psihologică

Obiectivele generale ale acestui program masteral constau în:

-                      amplificarea capacităţii cursanţilor de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri,

-                      creşterea abilităţii cursanţilor în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul psihologiei clinice, precum şi crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu importanţa şi performanţele cercetării ştiinţifice;

-                      cunoaşterea şi aplicarea strategiilor metodologice de evaluare, prevenire şi tratament psihologic a tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare;

-                      formarea deprinderilor diagnostice şi terapeutice de lucru în echipa medico-socială;

-                      cultivarea abilităţilor de comunicare cu pacientul şi familia acestuia, formarea unei atitudini de respect şi grijă în abordarea bolnavului;

-                      cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea interviului clinic, anamnezei, observaţiei clinice ca principale instrumente de lucru în psihologia clinică;

-                      aprofundarea cunoaşterii şi aplicării bateriilor de teste psihodiagnostice specifice evaluării clinice;

-                      cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru practica psihoterapiei cognitiv-comportamentale,  a terapiei suportive dedicată grupurilor ori terapia traumei.

 

Obiectivele specifice:

Programul masteral desfaşoară activităţi de îmbunătăţire a abilităţilor psihologului în ceea ce priveşte:

·         diagnosticul şi tablourile clinice ale principalelor tulburări psihice;

·         diagnosticarea şi înţelegerea tulburărilor psihosomatice;

·         intervenţia in situaţii patologice deosebite: consumul de droguri, stresul posttraumatic, criza;

·         colaborarea cu echipa terapeutică în circumstanţe dintre cele mai diverse;

·         abordarea marilor perioade de maximă vulnerabilitate ale pacientului: varsta a IIIa, adolescenţa;

·         cunoaşterea medicaţiei psihotrope si a altor mijloace de intervenţie;

·         comunicarea cu pacienţii şi aparţinătorii acestora, consilierea lor în ceea ce priveşte managementul bolii;

·         alegerea unor metode psihologice de intervenţie terapeutică.

Misiunea esenţială a Programului masteral constă în formarea de specialişti în domeniul psihologiei clinice. Formarea în cadrul acestui program masteral presupune dobândirea următoarelor abilităţi şi competenţe: psihodiagnostic psihologic şi evaluare clinică (vizează identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală); intervenţie/asistenţă psihologică generală şi specifică, cea specifică, dobândită după programe avansate de formare profesională, fiind exprimată în consiliere psihologică şi psihoterapie; vizează controlul, la diverse niveluri de expertiză (generală versus specifică), factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală; cercetare; vizează investigarea rolului factorilor psihologici în sănătate şi boală; educaţie şi formare; vizează implicarea celor deja formaţi în acest domeniu atât în pregătirea noilor generaţii de profesionişti pentru de a deveni psihologi clinicieni (ex., psihologi specialişti în psihologia clinică) şi în dezvoltarea lor profesională (formare continuă). Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată prin programul masteral se încadrează, astfel, în profilul şi specializarea Facultăţii de Sociologie-Psihologie.


Tipul masterului este de profesionalizare, fiind gestionat de cadre de specialitate din Departamentul de Sociologie-Psihologie al Facultăţii. Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare de scurtă durată cu profil socio-uman: psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe ale educaţiei, medicină etc.

 

Oportunităţi profesionale ale absolvenţilor specializării:

-          psiholog clinician în spitale sau clinici de profil psihiatric sau neurologic, în spitale de profil somatic ;

-          psiholog clinician în spitale pentru asistarea bolilor cronice cu sfârşit letal; în instituţii cu profil de recuperare şi spitale de traumatologie 

-          cercetător sau asitent de cercetare în laboratoare de sănătate mintală ;

-          psiholog în clinici cu profil geriatric ;

-          psiholog în cadrul unor ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică, abuz fizic şi sexual etc. ;

-          psiholog în cadrul Reţelei Naţionale de Expertiză şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a bolnavilor cu invaliditate sau în cadrul Reţelei de Expertiză medico-legală ;

-          psiholog în cadrul Reţelei Naţionale de Protecţie a Copilului ;

-          psiholog în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi a centrelor de recuperare a toxicodependenţilor ;

-          psiholog în cadrul maternităţilor şi al cabinetelor de planning familial şi psihosexologie.

(Psiholog – cod COR 244511, Asistent de cercetare în psihologie – cod COR 263416, Cercetător în psihologie – cod COR 263415, Psiholog în specialitatea psihologie clinică – cod COR 263401, Consilier în domeniul adicţiilor – cod COD 263502)

 

 

Valenţele programului masteral Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică pot fi sintetizate astfel: răspunde unui interes major al absolvenţilor de învăţământ superior, atât din domeniul se adresează absolvenţilor de studii universitare de scurtă durată cu profil socio-uman: psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe ale educaţiei, medicină (asistenţă socială, teologie, drept, istorie ş.a.), care aspiră să se formeze în domeniul teoriei şi practicii în psihologie clinică; asigură baza de cunoştinţe necesare practicării, în bune condiţii, a specializării obţinute la finalul programului masteral; creează un spaţiu instituţional pentru colaborarea cu centre aplicative şi universităţi din ţară şi străinătate.