Faculty of Letters
Address : 13 Ion Ghica Str., District 3, Bucharest
Phone : 021 455 10 70 Decanat, 021 455 10 71 Secretariat

Traducere in domenii de specialitate [Nou!]


Masterat acreditat conform HG nr. 581 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. 500/8.08.2013

Ce veți învăța

 

          A. Cursuri comune pentru fixarea strategiei generale de traducere (trunchi comun)

          (1 curs pe semestru, comun pentru cele două limbi-pilot, EN şi FR):

– Traductologie – modele şi principii generale / 6 ETCS – Examen

– Analiza de discurs ca metodă de traducere / 6 ETCS – Examen

– Interpretariat, principii generale / 4 ETCS – Examen

- Instrumente informatizate ale traducătorului profesionist (atelier) / 2 ETCS -verif.

– Evaluarea calităţii traducerii  / 6 ETCS – Examen

 

B. Cursuri pentru fiecare limbă străină abordată (engl., fr., sp., it., germ.)

          a) Discipline de profil şi metodologie aplicată

- Terminologie: curs şi seminar de cercetare terminologică/ 6 ETCS - colocviu/referat

- Teoria şi practica traducerii/ 4 ETCS - examen (1 semestru)

          b) Abordarea în traducere a varietăţilor de limbă scrisă/ orală :

- Redactare în limba străină/ 2 ETCS – Verif. (în fiecare semestru)

- Tehnici de traducere  orală / 4 ETCS – Examen (1 semestru)

          c) Formarea deprinderilor de analiză critică a reformulării în limba ţintă :

- Critica traducerii specializate / 4 ETCS – Examen (1 semestru)     

- Traducere adaptativă: studii de caz / 4 ETCS – Examen (1 semestru)

          d) Iniţiere în abordarea domeniilor specializate de traducere -  este partea cea mai importantă a programului şi cea mai extinsă.

- Traducere de text general sau Traducere  literară 3 ETCS – Examen  (1 semestru)           

- Traducere tehnico-ştiinţifică/ 3 ETCS – Examen  (1 semestru)      

- Traducerea documentelor europene / 3 ETCS – Examen (1 semestru)       

- Studiu de corpus specializat (în fiecare semestru)/ 2 ETCS – Colocviu/referat

§ seminar de cercetare terminologică, 1 semestru;

§ tehnica documentării pentru traducere, 1 semestru;

§ unitatea de traducere complexă : clişee, frazeologie, colocaţie,  1 semestru;

examinare de versiuni paralele, 1 semestru;

          Module cu specializare la alegere/ 3 ETCS Colocviu (referat) anul 2 de master :

 

          In primul an de master se fac traduceri din specializări de bază : text informativ, vocabular fundamental pentru ştiinţele omului, text jurnalistic/ mediatic, economic, tehnico-ştiinţific etc.

          Pentru anul al doilea de master, se propun domenii cu forme specifice de limbă: limbaj managerial, financiar-bancar; varietăţi de text juridic (drept intern, naţional; drept internaţional; jurisprudenţă: cauze CJCE, TPI; limbajul contractelor de diverse tipuri).

          Noutatea programului vine din orientarea domenială concentrică, abordându-se în traducere mai întâi texte cu limbaj general, apoi texte de specializare cât mai restrânsă cum sunt cele din domeniul financiar-bancar sau juridic.