Faculty of International Relations, History and Philosophy
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 46 Decanat, 021 455 10 47, 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 ; 021 316 97 89 ; Fax: 021 316 97 88 - interior 144

Romania in the history of international relations

Prin conceptul de organizare, structurarea tematică si continutul ideatic, programul de masterat oferă posibilitatea cunoasterii unor aspecte concrete din istoria relatiilor internationale ale României, concomitent cu dezvoltarea capacitătii de analiză si sinteză a cursantilor, inclusiv prin metoda critică asupra studiilor si lucrărilor de specialitate studiate si a evenimentelor analizate.

Programul de studii de masterat se adresează absolventilor cu diplomă de finalizare a primului ciclu de studii universitare de licen

Forme de învătământ: ZI

Durata programului de studii: 4 semestre

Organizarea programului de masterat România în istoria relatiilor internationale se întemeiază pe necesitatea aprofundării cunostintelor referitoare la relatiile internationale ale României în epoca modernă si contemporană, inclusiv a procesului de integrare europeană s euroatlantică.

Programul include discipline si teme formative utile pentru desăvârsirea pregătirii absolventilor de învătământ superior cu diplomă de licentă, pentru formarea lor ca specialisti în relatii internationale, diplomatie, studii politice, studii europene si euroatlantice, istorie etc., oferind totodată o bună pregătire pentru continuarea studiilor de doctorat.

Disciplinele incluse în cadrul programului se referă la :

- politica externă a României, de la constituirea sa ca stat national modern unitar (1859) până la desăvârsirea unitătii national statale (1918);

- situatia geopolitică si geostrategică a României în perioada interbelică, a celui de-al doilea război mondial si în timpul Războiului Rece;

- relatiile României cu marile puteri, cu statele Americii Latine, Americii de Nord si din Asia Orientală;

- politica externă si securitatea natională la începutul secolului al XXI-lea;

- aderarea României la Pactul Nord-Atlantic si Uniunea Europeană, precum si activitatea în cadrul acestor organizatii internationale.