Ceritificate CNFPA

Programele de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. 

 Certificatele eliberate la absolvirea programelor de formare profesională au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional dar şi internaţional, conform O.G nr.129 din 2000

 Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire obţinute în România este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii certificatelor.