Prima pagină » Completeaza formularul de preinscriere
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

COMPLETEAZA FORMULARUL DE PREINSCRIERE PENTRU LICENŢĂ, MASTER, COLEGII

Universitatea Spiru Haret organizează preînscrieri on-line 
în perioada 11 februarie 2021 - 31 iulie 2021

ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2021 INCLUSIV.

Candidaţii care completează formularul de preînscriere on-line până la data de 31 iulie 2021, nu vor plăti plata taxa de înscriere! Locul trebuie confirmat până la data de 31 iulie 2021 și vor prezenta documentele necesare pentru înscriere la secretariatul facultăţii.
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă şi masterat este:
150 lei şi 150 lei pentru colegiu.

Oferta educaţională a Universităţii Spiru Haret
pentru anul universitar 2021-2022

Bucureşti

Facultatea de Educație Fizică și Sport - Șoseaua Berceni, nr.24, Sector 4 (Apărătorii Patriei)

Licenţă Educaţie fizică şi sportivă IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială IF, IFR Preinscriere 2021-2022
Masterat Educaţie fizică şi antrenament sportiv Preinscriere 2021-2022
Masterat Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Medicină Veterinară - B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3

Licenţă Medicină veterinară IF Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6

Licenţă Psihologie IF, IFR, ID Preinscriere 2021-2022
Licenţă Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Psihologie clinică şi intervenţie psihologică Preinscriere 2021-2022
Masterat Psihologie organizațională și managementul resurselor umane Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Inginerie şi Informatică - Str. Fabricii, nr. 46G, Sector 6

Licenţă Informatică IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative - Șoseaua Berceni, nr. 24, Sector 4

Licenţă Drept IF, IFR Preinscriere 2021-2022
Licenţă Administraţie publică IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Administraţie publică şi management în context european Preinscriere 2021-2022
Masterat Ştiinţe penale Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Științe Economice - Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6

Licenţă Marketing IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Marketing (în limba engleză) IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Management IF, ID, IFR Preinscriere 2021-2022
Masterat Audit financiar contabil Preinscriere 2021-2022
Masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice Preinscriere 2021-2022
Masterat Managementul integrat al afacerilor Preinscriere 2021-2022
Masterat Marketing  şi relaţii publice în afaceri Preinscriere 2021-2022

COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET, BUCUREȘTI

Preinscriere 2021-2022

 

Braşov

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Str. Turnului, nr. 7

Licenţă Psihologie IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Psihologie clinică şi intervenţie psihologică Preinscriere 2021-2022
Masterat Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul Psihologie) Preinscriere 2021-2022

Facultatea de Științe Juridice şi Științe Economice - Str. Turnului, nr. 7

Licenţă Management IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Drept IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Cooperare internaţională în justiţie Preinscriere 2021-2022
Masterat Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei Preinscriere 2021-2022

 

Câmpulung

Facultatea de Științe Economice - Str. Traian, nr. 223

Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Contabilitate şi managementul afacerilor Preinscriere 2021-2022

 

Constanța

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice - Str. Unirii, nr. 32-34

Licenţă Management IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Management (în limba engleză) IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Drept IF Preinscriere 2021-2022
Masterat Ştiinţe penale Preinscriere 2021-2022
Masterat Management organizaţional şi antreprenoriat Preinscriere 2021-2022
Masterat Organizational management and entrepreneurship Preinscriere 2021-2022
Masterat Contabilitate, expertiză şi audit Preinscriere 2021-2022

 

Craiova

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative - Str. Vasile Conta, nr. 4

Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Management IF Preinscriere 2021-2022
Licenţă Drept IF, IFR, ID Preinscriere 2021-2022
Licenţă Administraţie publică IF, IFR, ID Preinscriere 2021-2022
Masterat Audit intern în sistemul public şi privat Preinscriere 2021-2022
Masterat Ştiinţe penale şi criminalistică Preinscriere 2021-2022
Masterat Administraţie publică şi management în context european Preinscriere 2021-2022
Masterat Finanţe şi administraţie publică europeană Preinscriere 2021-2022

 

COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET, CRAIOVA

Preinscriere 2021-2022