Prima pagină » Referendum 2021
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

Referendum 2021

ANUNŢ

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3751/29.04.2015 privind Metodologia-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, ale Cartei Universităţii Spiru Haret, art. 59, alin. (2) şi ale Metodologiei proprii de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului şi ţinând seama de Hotărârea Senatului Universităţii Spiru Haret nr. 78/2021 din 01 octombrie 2021 în ziua de 24.11.2021 în toate locaţiile Universităţii Spiru Haret se va organiza REFERENDUMUL UNIVERSITAR PENTRU ALEGEREA MODALITĂŢII DE DESEMNARE A RECTORULUI UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET BUCUREŞTI.

La REFERENDUM vor participa cadrele didactice şi cercetătorii care sunt angajate/angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul Universităţii şi reprezentanţii studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

Calendarul organizării REFERENDUMULUI se afişează la fiecare locaţie şi pe internet.

REFERENDUMUL se va desfăşura în ziua de 24.11.2021, între orele 10:00 - 14:00.

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII