Prima pagină » Prezentarea Universităţii
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII

Scurt istoric
 • La 19 ianuarie 1991, din inițiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, ia ființă, în București, FUNDAȚIA ROMÂNIA DE MÂINE – instituție de cultură, știință și învățământ, autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit) – al cărei președinte a fost ales de adunarea generală constitutivă a membrilor fondatori.

  Prin Sentința civilă nr. 109 din 12 februarie 1991, Judecătoria Sectorului 1, București, admite cererea de înscriere a Fundației România de Mâine în Registrul asociațiilor și fundațiilor, prin aceasta devenind persoană juridică de drept privat.

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Statutul Fundației România de Mâine, aprobat de adunarea generală constitutivă, scopul și obiectivele propuse se realizează prin instituțiile sale de profil, care organizează și desfășoară, în condițiile legii, activități de învățământ, știintă și cultură. Inspirat de modelul Fundației și al Universității Harvard, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, președintele Fundației România de Mâine, a conceput, inițiat, organizat și a condus, Universitatea Spiru Haret, al cărei spirit tutelar este marele om de știință, reformator și ctitor al învățământului modern în România, Spiru Haret.

  Universitatea Spiru Haret a fost înființată și acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002, care consfințește faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ”.

  Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna, în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna. Președintele Universității a semnat, în anul 2005, la Bologna, Magna Charta Universitatum, angajându-se, în numele Universității, să respecte și să promoveze autonomia academică, valorile și drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient provocărilor generate de trecerea la societatea bazată pe cunoaștere,de procesul de globalizare.

  Eforturile întreprinse de Universitatea Spiru Haret pentru asigurarea integrării sale în spațiul național și european al cercetării științifice au fost orientate în direcția conceperii propriei strategii de cercetare-dezvoltare, pornind de la evaluarea stării de fapt, definirii setului de obiective strategice și specifice ale cercetării-dezvoltării, elaborării planului de cercetare-dezvoltare și stabilirii instrumentelor necesare pentru realizarea sa.

  Universitatea a desfășurat activități diverse pentru a-și promova imaginea, a-și face cunoscute realizările, a participat la manifestări importante, interne și externe, a încheiat parteneriate, convenții, a stabilit relații de colaborare în diferite domenii. Acțiunile, momentele, evenimentele demonstrează, cu pregnanță, deschiderea amplă spre lume a Universității Spiru Haret, dorința de colaborare, pe multiple planuri, în spațiul european și internațional al învățământului și cercetarii. Reprezintă, totodată, expresia prestigiului dobândit de instituția noastră, o dovadă de necontestat a menirii sale de promovare a valorilor învatamântului, stiintei si culturii românesti în spatiul universal.

 • Brosura prezentare Universitatea Spiru Haret
 • Cooperare internaţională

  Universitatea este membru al unor organizații europene sau internaționale:

  • Black Sea Universities Network (BSUN)
  • Asociaţia Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC)-2011;
  • Asociaţia Europeană a Orientării în Carieră (EACG)-2011;
  • Alianţa Universităţilor din Centrul şi Estul Europei (ACEEU)-2009;
  • Asociația Europeană pentru Învățământul de Arhitectură (EAAE)- 2008;
  • Asociația Internațională a Universităților (IAU)- 2008;
  • Agenția Universitară Francofonă (AUF) - 2006;
  • Confederația Centrelor de Limbi Străine Universitare Europene (CercleS) - 2006;
  • Magna Charta Universitatum, Bologna, Semnatara - 2005;
  • Asociația Universitară Europeană (EUA) - Membru asociat - 2005;
  • Forumul Balcanic de Comunicare - Membru fondator - 2005;
  • Magna Charta Observatory - 2005;
  • Asociația Universitară pentru Democrație (AUDEM),Tennessee - 1993.


  Acorduri interuniversitare: 48 de acorduri
  Acorduri bilaterale Erasmus în 2008-2010: 45 de acorduri;
  Mobilităţi Erasmus de studiu în 2008-2010: 56 studenţi;
  Mobilităţi Erasmus de predare outgoing în 2008-2010: 15 cadre didactice.

  Cercetarea ştiinţifică

  Proiecte pentru linii de finanţare din fonduri structurale:

  • 9 proiecte în valoare de 90.178.839 lei.

  Proiecte de cercetare:

  • 5 proiecte GRANT - CNCSIS în valoare de 3.100.260 lei;
  • 16 proiecte de cercetare şi consultanţă ştiinţifică cu mediul de afaceri în valoare de 1.079.760 lei;
  • 2 contracte de cercetare din fondurile Universităţii Spiru Haret în valoare de 350.000lei.

  Rectorii Universităţii din 1991 până în prezent:

  • 2018 - prezent - Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea;
  • 2018            - Prof. univ. dr. Maria Andronie;
  • 2010 - 2018 - Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea;
  • 1997 - 2010 - Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea;
  • 1994 - 1997 - Acad.prof.univ.dr. Ion Coteanu;
  • 1993 - 1994 - Prof.univ.dr.doc. Grigore Posea;
  • 1992 - 1993 - Prof.univ.dr.ing. Vasile Cătuneanu;
  • 1991 - 1992 - Acad.prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu.

  Doctor Honoris Causa

  • 2012 - Profesor Ding Chao - profesor la Universitatea de Studii Străine, Beijing;
  • 2010 - Academician arhitect Richard England - Academia Internaționala de Arhitectură;
  • 2003 - Papa Ion Paul al II-lea;
  • 2002 - Ion Iliescu - Preşedinte al României;
  • 1999 - Profesor Paul Feher - jurist român, profesor la Universitatea din Paris, Universitatea din Ierusalim;
  • 1997 - Profesor  Nicolae Mateescu-Matte  - jurist român, profesor la Universitatea din Montreal, Universitatea din Paris;
  • 1995 - Profesor Roland Drago - jurist francez.

 • Organigrama Universității Spiru Haret