Didactino, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1942

Beneficii

Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică

Aprilie 2014 - Septembrie 2015

De ce să participi în proiectul DidactIno?

Într-o economie bazată pe cunoaştere, calitatea instruirii şi dobândirea unor noi abilităţi de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar devin factori de competitivitate. Din acest punct de vedere, proiectul se pliază pe Principiile europene comune pentru formarea competenţelor şi calificarea cadrelor didactice, cât şi pe strategiile naţionale sectoriale de profil şi nevoile de formare analizate la nivel de sistem, dar cu precădere în judeţele Mehedinţi şi Sibiu.

Cum?

Formarea profesională se realizează sub formă de cursuri organizate şi desfăşurate în cadrul programelor de formare profesională continua şi, în funcţie de opţiunea participanţilor permite obţinerea următoarelor certificări:

 • Certificat CNFP absolvire programe de formare profesională continuă;
 • Diploma absolvire studii postuniversitare.

Proiectul vă oferă posibilitatea să vă completaţi atât aptitudinile cât şi experienţa profesnională după cum urmează:

a. Optimizarea învăţării în programe after school

 • Tehnici de învăţare în programul after school;
 • Activităţi de educaţie în programul after school;
 • Consilierea şi asistarea psihopedagogică a elevilor în programul after school;

b.Optimizarea performanţelor profesionale prin consultanţă şi instruire (coaching)cognitiv comportamental:

 • Descrierea,analiza şi evaluarea performanţelor profesionale;
 • Impactul inteligenţei sociale şi emoţionale asupra performanţelor profesionale;
 • Coaching cognitiv comportamnetal pt optimizarea performanţelor profesionale.

c. Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţiei morale:

 • Personalitate şi dezvoltare morală;
 • Tehnici active de instruire;
 • Tehnici avansate de calrificare a valorilor educaţiei morale.

d. Instrumente şi strategii pt optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare:

 • Metode şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a progresului socio-emoţional al copilului pe parcursul clasei pregătitiare;
 • Strategii de dezvoltare şi optimizare a competenţelor socio-emoţionale în relaţia educator- copil;
 • Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive şi emoţionale ale copiilor.

e. Scriere,management şi implementare proiecte:

 • Scrierea cererii de finanţare cu respectarea actelor normative în domeniu;
 • Tehnici şi instrumente de management şi implementare proiecte;
 • Proiecte şi programe de intervenţe în comunitate.

f. Eficientizarea comunicării în mediul şcolar:

 • Adaptarea comunicării la caracteristicile de personalitate ale elevilor;
 • Comunicare verbală şi nonverbală în activitatea de învăţământ;
 • Etică şi deontologie în relaţiile interpersonale în mediul şcolar.

g. Management şcolar adaptat la realităţile societăţii româneşti:

 • Managementul învăţării pt valorificarea tipurilor de inteligenţă şi stimularea creativităţii elevilor;
 • Managementul resurselor de timp, motivaţie şi competenţă;
 • Tehnici de optimizare a activităţilor didactice.

h. Legislaţia învăţământului şi a muncii în context European:

 • Legislaţia educaţiei în România în context european;
 • Legislaţa muncii în mediul educaţional în context European;
 • Statutul personalului didactic

i. Metode de predare-învăţare utilizând tehnologii modern:

 • Metode inovative de predare/învăţare adaptate la ariile curiculare;
 • Tehnici moderne de evaluare a performanţelor şcolare;
 • Etica şi deontologia în procesul de evaluare.

Toate cele nouă programe de formare au două module transversale comune, respectiv:

 • Tehnologii de comunicaţie, multimedia şi elearning în educaţie;
 • Nediscriminare,diversitate,egalitate de şanse şi gen în contextul dezvoltării durabile.

Şi...

Ştim că timpul tău este preţios. Ştim că de obicei familia este mai importantă decât cariera! Însă este momentul să te gândeşti mai mult la tine şi la cariera ta.

Aflându-te pe această pagină înseamnă că eşti deja partenerul nostru. Astfel, în cadrul proiectului „DidactIno - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică” prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi, Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu şi al Universităţii Spiru Haret, alături de Comisia Europeană şi Guvernul României:

 • vei beneficia de o subvenţie de 1000 lei în momentul absolvirii cursului.

Bine ai venit alături de noi!