Faculty of MISN
Address : 13 Ion Ghica Str., 030045, District 3, Bucharest
Phone : 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121 ; 021 455 10 91 ; Fax: 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121

Applied Mathematical Economics

Misiunea programului masteral se încadrează în profilul şi specializările Facultăţii de Matematică si Informatică.

Programul de masterat îşi propune:
-  pregătirea de specialişti cu studii superioare în domeniul matematicii care să fie atestaţi prin diplomă de master;
- masteratul va introduce în sfera de activitate a studenţilor preocuparea continuă pentru cercetare şi documentare, precum şi stimularea şi orientarea către o nouă formă superioară de pregătire profesională, doctoratul;
- diploma de master va atesta recunoaşterea specializării profesionale şi competenţa absolventului în domeniul matematicilor aplicate având un grad ridicat de profesionalism, care să-l recomande ca specialist în acest domeniu.
Programul de masterat Matematici aplicate in economie este de tip aprofundare, cumulând atributele unui master ştiinţific cu cele ale unui master profesional, pe plan ştiinţific dezvoltă capitole ale matematicii moderne care  sunt prezente la nivel introductiv în programele de licenţă. Astfel elemente fundamentale din analiza numerică şi funcţională, teoria proceselor stocastice, statistica matematică, cercetare operaţională sunt incluse în toate cursurile propuse.