Faculty of Marketing and International Business
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 40 Decanat, 021 455 10 41, 021 316 97 93 ; 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secretariat ; Fax: 021 316 97 93

Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice [Nou!]

Logistica şi managementul, ca domenii de studiu pentru masterat, permit masteranzilor să-şi axeze pregătirea asupra „lanţului”- supply chain format din: producţia, transferul şi marketing-ul bunurilor şi serviciilor abordat din punct de vedere al aspectelor sale generale. Logistica şi managementul operaţiunilor logistice ne învaţă cum să planificăm şi să conducem procesul de producţie al companiei pornind chiar de la selecţia furnizorilor, mişcarea materialelor în interiorul companiei şi distribuirea produselor finite până la consumatorul final. Studierea acestui domeniu presupune cunoaşterea comportamentului de cumpărare al companiilor, managementul stocurilor, planificarea şi controlul producţiei, managementul calităţii, managementul transportului şi distribuţiei.
·         Programul de masterat Marketingul şi Managementul Operaţiunilor Logistice are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul logisticii, în strânsă conexiune cu piaţa de profil românească, europeană şi mondială. Abilităţile practice pe care masteranzii le vor deprinde pe parcursul studiilor le va permite accesul ca „operatori”, pe o piaţa extrem de dinamică şi cu un potenţial de dezvoltare foarte mare, atât la nivel naţional cât şi internaţional;
Programul de studii universitare de masterat „Marketingul şi Managementul Operaţiunilor Logistice” va reprezenta ciclul II al studiilor universitare (studii de masterat) - o continuare firească a ciclului I de licenţă, pentru absolvenţii programelor de studii de licenta din domeniu. Programul de master este un program de profesionalizare în acest domeniu.