Faculty of Marketing and International Business
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 40 Decanat, 021 455 10 41, 021 316 97 93 ; 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secretariat ; Fax: 021 316 97 93

U-Marketing şi management turistic

Obiectivele generale ale programului de masterat constau în :  promovarea calităţii şi eficienţei în procesul de educaţie ;  dezvoltarea durabilă a sistemului socio-economic naţional, pe termen lung, prin transferul şi valorificarea cunoştinţelor;  susţinerea accesului absolvenţilor la multiple oportunităţi existente pe piaţa muncii, româneşti şi europene, prin asigurarea unei pregătiri adecvate în domenii de larg interes;  conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat, atât cu instituţii naţionale, cât şi internaţionale;  integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;  stimularea activităţii de performanţă în învăţământul superior economic, la nivelul Comunităţii Europene;  atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue (life-long learning);
·         Programul de masterat Marketing şi Management Turistic are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul marketingului şi managementului turistic, prin oferirea unor instrumente, tehnici şi concepte de lucru pentru  deschiderea  sau  conducerea unei afaceri. Obiectivul principal al programului il reprezintă formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate în domeniul marketingului serviciilor turistice,  capabile să îndeplinească sarcinile complexe ale firmelor turistice româneşti : de la sarcini tehnice, cum este cea de inovare a pachetului turistic, organizarea voiajelor şi a  evenimentelor turistice, managementul unităţilor turistice ( hoteruri, restaurante, pensiuni etc), pana la cele de animaţie a turiştilor, prin înzestrarea cursanţilor cu teoriile şi conceptele de marketing şi management în turism,  în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii din România.
Programul de studii universitare de masterat intitulat MARKETING ŞI MANAGEMENT TURISTIC se organizează şi se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din Bucureşti, Programul de studii (specializarea) MARKETING, cursuri cu frecvenţă (IF), cu durata de patru semestre, modalitatea de finanţare: cu taxă. Programul de studii universitare de masterat „Marketing şi Management Turistic” va reprezenta ciclul II al studiilor universitare (studii de masterat) - o continuare firească a ciclului I de licenţă, pentru absolvenţii programelor de studii de licenta din domeniu. Programul de master este un program de profesionalizare în acest domeniu.