Facultatea de Finante şi Bănci
Adresa : Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureşti
Telefon : DECANAT: Tel: 021 455 10 44, 021 316 97 83 ; SECRETAR ŞEF: Tel / Fax 021 316 97 83, 021 455 10 45 ; SECRETARIAT: Tel: 021 316 97 85 / 316 97 88 / INTERIOR 121 sau 130, 021 455 10 45, 021 455 10 455
Obiectivul facultăţii este de a pregăti şi forma specialişti în domenii financiar-bancare ce urmează a-şi desfăşura activitatea în unităţi bancare, societăţi de asigurări, instituţii ale pieţei de capital, organisme centrale şi locale cu activitate financiară şi fiscală precum şi de control în domeniu.

Decan: Conf. univ. dr. Crăciunaş Diana Virginia
Consiliul Departamentului