NEFILOLOGICE

CURSURI INTENSIVE PENTRU FACULTĂŢILE NEFILOLOGICE ALE UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET

 

Vezi Metodologia Obţinerii Certificatului de Competenţă Lingvistică (cap.III, pct.c) click