Stendap, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : 021.455.19.42

Stend ap

Studenţi întreprinzători pentru o viaţă profesională activă - STEND AP!

POSDRU/161/2.1/G/136591

Obiectivul proiectului (Obiective si Activităţi)

Obiectivul general al proiectului constă în imbunătătirea capacitatii de ocupare pentru 360 studenti din regiunea Bucuresti Ilfov, prin furnizarea unui pachet integrat de cunostinte si aptitudini care să faciliteze tranzitia de la scoală la viata activă.

 

Obiectivele specifice:

  1. Facilitarea tranziţiei de la scoala la angajarea pe piaţa muncii pentru un numar de 360 studenţi, prin activitaţi de consiliere şi orientare profesională.
  2. Dezvoltarea abilitaţilor de munca pentru un numar de 360 de studenţi prin facilitarea accesului acestora la stagii de practică adaptate cunostinţelor teoretice şi profilului profesional previzionat.
  3. Dezvoltarea unor cunostinţe şi abilităti conexe profilului profesional in vederea facilitarii inserţiei pe piaţa muncii pentru un număr de 100 studenţi, prin implicarea acestora in derularea unor intreprinderi simulate.

Activitătile proiectului