Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

Asigurarea calității

Structura sistemului instituţional al calităţii; direcţii de acţiune, rezultate

Alegeri la Facultatea de Psihologie și Științele Educației - București
ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI ŞI A DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT download
Alegerea membrilor consiliului departamentului şi a directorului de departament download
Calendar 2015
Procesului de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul Universitatii Spiru Haret download
Metodologie privind procesul de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de conducere la nivelul Universitatii Spiru Haret download
Structura sistemului calitatii
DECLARAŢIA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET PRIVIND CALITATEA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC download
Hotararea Senatului Universitatii privind aprobarea documentelor Sistemului de management al calitatii download
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUÞIONALÃ (2014-2020) download
STRATEGIA PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII (2014–2020) download
Comisia Calitatii pe FacultateComisii de Calitate 2012-2013 download
Comisia Calitatii pe FacultateComisii de audit 2012-2013 download
Raport Audit
Raport audit 2013 download
Raport de audit a calitatii 2012 - 2013Anexa 159 download
Sistemul de Management al Calitatii
Manualul de management al calitatii download
Proceduri operationale download
Metodologii
Metodologia privind îmbunătățirea calității (16.03.2016) download
Metodologie proprie de organizare a referendumului pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului download
Metodologie Alegeri download
Metodologie Ocupare posturi didactice download
Metodologie Program formare psihopedagogica download
Metodologie ECLingv.S. download
Metodologie Admitere STRAINI terte download
Metodologie Dosare acreditare download
Metodologie Evaluare cadre didactice pensionate download
Metodologie Blackboard download
Metodologie ERASMUS download
Metodologie privind mobilitatea academică a studenţilor download
Metodologie de organizare şi funcţionare a centrului de consiliere şi orientare în carieră download
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni la Universitatea Spiru Haret în anul 2015-2016 download
Metodologie privind investigarea abaterilor disciplinare ale personalului didactic download
Metodologie de organizare şi funcționare a învăţământului terţiar nonuniversitar în cadrul Colegiilor Universităţii Spiru Haret download
Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Colegiul de învăţământ terţiar nonuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016 download
Regulamente
Regulament privind utilizarea rețelei informatice a Universității „Spiru Haret” din Bucureștidownload
Regulament de organizare şi funcţionare a senatului universităţii Spiru Haret download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru învăţământ a Senatului universitar download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică a Senatului download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului privind evaluarea şi asigurarea calităţii download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului universitar privind auditul intern al calităţii download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Senatului pentru probleme studenţeşti download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru avizarea concursurilor didactice şi acordarea titlurilor onorifice download
Regulament de organizare şi funcţionare ale Consiliului de administraţie al Universităţii Spiru Haret download
Regulament privind acordarea titlurilor onorifice în USH download
Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studiu download
Regulament privind utilizarea Sistemului european de credite transferabile (ECTS) în cadrul USH download
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă download
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică universitară download
Regulament de organizare şi funcţionare a Institutului central de cercetări ştiinţifice din cadrul Universităţii Spiru Haret download
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret download
Regulament de ordine interioară download
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a facultăţii download
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurare a calităţii la nivel de facultate download
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru reglementări interne şi incompatibilităţi download
Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei de audit intern al calităţii la nivel de facultate download
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor download
Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă download
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice a studenţilor download
Regulament pentru acordarea burselor studenţeşti de merit download
Regulament propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/ diplomă şi disertaţie download
Regulament privind organizarea şi funcţionarea sistemului tutorial în Universitatea Spiru Haret download
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic download
Regulament privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic şi stabilirea normei didactice download
Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă în USH download
Regulament de organizare şi funcţionare a Asociaţiei ALUMNI Spiru Haret download
Regulament de organizare şi funcţionare a Căminului Studenţesc download
Regulament de organizare şi funcţionare a Cantinei din cadrul Universităţii download
Regulament de organizare şi funcţionare al Clubului studenţesc download
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru managementul calităţii download
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de relaţii internaţionale download
Regulament de organizare şi funcţionare a departamentului pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă (DIDIFR) download
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului ID/IFR şi a centrelor de suport ID/IFR download
Regulamentul centrului de consiliere şi orientare în carieră download
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale administrative download
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor download
Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei economice download
Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei resurse umane download
Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei bibliotecilor Universităţii Spiru Haret download
Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei IT download
Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei juridice, de contencios şi de Comunicare download
Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei secretariatului general download
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Biroului programe comunitare (ERASMUS) download
Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului pentru studenţi străini download
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului download
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de testare Xpert IT download
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de formare şi testare profesională (EBC*L) download
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de limbi străine download
Regulament de organizare şi funcţionare a Cabinetului medical download
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master download
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master download
Regulament propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 download
Regulament propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016-2017 download
Regulament privind regimul actelor de studii download
Regulament privind recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul unor mobilități nereglementate download
Noutati Q-News
Organisme si documente europene-
11 Mai 2011, Brussels (Belgia)Targeted Analyses for Stakeholders: Territorial Evidence in Practice
Le Prix du Jeune Ecrivain De Langue Francaise 2012 download
AUF - Newsletter 754 Octombrie download
AUF - Newsletter 7821 Februarie 2012 download
Cadrul legislativ national-
Noutati USH-
Puncte de vedere-
EUA – Asociaţia Europeană a UniversităţilorExaminarea Culturii Calităţii – Raport download
EUA - Newsletter 17 Ianuarie 2011 download
EUA - Newsletter 221 Ianuarie 2011 download
EUA - Newsletter 34 Februarie 2011 download
EUA - Newsletter 425 Februarie 2011 download
EUA - Newsletter 511 Martie 2011 download
EUA - Newsletter 625 Martie 2011 download
EUA - Newsletter 77 Aprilie 2011 download
EUA - Newsletter 822 Aprilie 2011 download
EUA - Newsletter 913 Mai 2011 download
EUA - Newsletter 1027 Mai 2011 download
EUA - Newsletter 137 iulie 2011 download
EUA - Newsletter 1623 Septembrie 2011 download
EUA - Newsletter 2018 Noiembrie 2011 download
EUA - Newsletter 212 Decembrie 2011 download
EUA - Newsletter 2215 Decembrie 2011 download
EUA - Newsletter 16 Ianuarie 2012 download
EUA - Newsletter 220 Ianuarie 2012 download
EUA - Newsletter 52 Martie 2012 download
EUA - Newsletter 1011 Mai 2012 download
EUA - Newsletter 1014 Mai 2012 download
EUA - Newsletter 1409 Iulie 2012 download
EUA - Newsletter 1528 August 2012 download
IAU - NewsletterVol. 8, Nr. 1, Ianuarie-Februarie 2011 download
IAU - NewsletterVol. 8, Nr 2, Martie 2011 download
IAU - NewsletterVol. 8, Nr. 10, Decembrie 2011 download