Prima pagină » PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

 

  Facultatea Forma de învăţământ  
1. Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Educaţie fizică şi antrenament sportiv  IF  
       Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii  IF  
       
2. Litere din Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate IF  
       Traducere în domenii de specialitate IF  
       
3. Inginerie, Informatică şi Geografie, Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Analiza şi expertiza riscurilor de mediu IF  
       Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice IF  
       
4. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,  Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Psihologie clinică şi intervenţie psihologică IF  
       Psihologie judiciară şi victimologie IF  
       
5. Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Braşov
  Program de studii universitare de master
   
       Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul Psihologie) IF  
       Educaţie timpurie şi învăţământ primar Interdisciplinar
     (interdisciplinar cu domeniul Ştiinţe ale educaţiei)
IF  
       
6. Ştiinţe Economice, Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Audit financiar contabil  IF  
       Bănci şi pieţe financiare  IF  
       Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice IF  
       Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei  IF  
       Finanţe, bănci şi asigurări  IF  
       Maketingul şi managementul operaţiunilor logistice  IF  
       Maketingul şi managementul serviciilor  IF  
       Managementul activităţilor financiar-bancare IF  
       Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private IF  
       Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale  IF  
       Marketing şi Relatii Publice în Afaceri  IF  
       
7. Ştiinţe Economice, Câmpulung Muscel
  Program de studii universitare de master
   
       Contabilitate şi managementul afacerilor IF  
       
8. Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Economice, Constanta
  Program de studii universitare de master
   
       Contabilitate, expertiză şi audit  IF  
       Dialogul social şi comunicarea în relaţiile de muncă  IF  
       Management organizaţional şi antreprenoriat  IF  
       Managementul financiar contabil şi auditul afacerilor  IF  
       Ştiinţe penale  IF  
       
9. Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov
  Program de studii universitare de master
   
       Cooperare internaţională în justiţie  IF  
       Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei  IF  
       Managementul administraţiei publice  IF  
       Managementul strategic al organizaţiei IF  
       
10. Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
  Program de studii universitare de master
   
       Auditul intern în sistemul public şi privat  IF  
       Finanţe şi administraţie publică europeană  IF  
       Ştiinţe penale şi criminalistica IF  
       
11. Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative, Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Ştiinţe penale  IF  
       
12. Ştiinţe Socio-Umane Bucureşti
  Program de studii universitare de master
   
       Artă Muzicală IF  
       Comunicare internaţională şi diplomaţie publică IF  
       Management organizaţional şi al resurselor umane IF  
       Mass-media şi Comunicarea în sport IF