Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung-Muscel

facultate acreditata

Adresa: Str. Traian, nr. 223
Localitate: Câmpulung-Muscel
Telefon: 021 455.1322;
0248 512284;
0248 510600
Fax: 0248 512284
E-mail: ushm_conta@spiruharet.ro

Obiectivul principal constă în formarea de economişti in domenii ale activităţii contabile, informaticii de gestiune, controlului si expertizei contabile, in cercetarea ştiinţifică.
Decan: Conf. univ. dr. Odi Mihaela Zărnescu
Departamentul Contabilitate: Director: Prof. univ. dr. Nica Dumitru

Secretariat
Misiunea didactică a instituţiei se identifică în formarea viitorilor specialişti-profesionişti în domeniul financiar-contabil, chemaţi să deprindă schimbarea, să o provoace, să o conducă. În fibra sa cea mai profundă, specialistul trebuie proiectat şi se impune a fi realizat ca om al schimbării, ca operator esenţial al dezvoltării, ca subiect al învăţării permanente, al studiului continuu. Baza materială în care se desfăşoară activitatea didactică a Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe a Universităţii Spiru Haret din Campulung Muscel este anume proiectată şi construită pentru activităţi specifice învăţământului superior; dispunem, astfel, de săli moderne de curs şi seminarii, laboratoare, aulă şi alte spaţii universitare, în suprafată de 2000 mp. Facultatea dispune de un corp didactic capabil să cultive în rândul celor peste 1000 de studenţi dorinţa de studiu sistematic, necesitatea de a participa la cercetări ştiinţifice, dorinţa de a prelua, selectiv, informaţia existentă şi de a crea informaţia nouă, pe care să o comunice în actele educaţionale.

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002