Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti

facultate acreditata

Adresa: Str. Fabricii, nr. 46G
Localitate: Bucureşti
Telefon: 021 4551405
021 3169785
021 3169786
021 3169788
021 3169789
Fax: 021 3169793
E-mail: ushmkt@spiruharet.ro

Obiectivul principal constă în formarea de specialişti în domeniul marketingului, al relaţiilor economice internaţionale, în cercetarea ştiinţifică.
Decan: Prof. univ. dr. Pistol Luminita
Prodecan: Conf. univ. dr. Ungureanu Gabriela
Prodecan: Conf. univ. dr. Gurgu Elena
Departamentul Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale: Director: Conf. univ. dr. Militaru Mădălina

Secretariat
Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale se înscrie în rândul facultăţilor economice private care au drept misiune fundamentală pregătirea de specialişti în domeniul marketingului, al comerţului exterior şi al afacerilor economice internaţionale care, în perspectiva apropiată şi mai îndepărtată, vor domina economia românească, cercetarea pieţelor, proiectarea strategiilor comerciale, distribuţia produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă, negocierea contractelor economice, conjunctura pieţelor internaţionale etc. În acest scop, facultatea programează si desfăsoară activităţi didactice, paralel cu activităţi stiinţifice şi practice menite să asigure studenţilor condiţiile optime pentru însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor operaţionale privind domeniile menţionate.

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002