Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Arhitectură, Bucureşti

facultate acreditata

Adresa: str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Telefon: 021 4551042
021 3140075
Fax: 021-3140076
E-mail: usharh@spiruharet.ro

Obiectivul principal constă în formarea de arhitecti
Decan: Prof. univ. dr. arh. Creangă Emil
Departamentul Arhitectură: Director: Conf. univ. dr. arh. Rusu Constantin

Secretariat
Principala misiune pe care Facultatea de Arhitectură si-o propune este aceea de a realiza o complementaritate în raport cu învatamântul de stat, aprofundând acele domenii ale pregătirii pe care evolutia actuala a societătii, aflată în tranzitie către economia de piata, le impune.
Astfel, consideram prioritară pregatirea viitorului arhitect pentru o activitate independentă în cadrul atelierului sau firmei sale private, viitorul profesionist fiind capabil a-si conduce propriile proiecte si constructii pe întreg fluxul managerial, de la ofertare până la predarea la cheie a constructiei, cuprinzând relatiile cu beneficiarii, cu autoritatile de specialitate, cu antreprenorii si furnizorii.
Pentru aceasta, procesul de învatamânt cuprinde cursuri de economie, legislatie, management si marketing.

COMPETENȚE ASIGURATE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

EVENIMENTE


prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002