Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Drept şi administraţie publică, Craiova

facultate autorizata

Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 4
Localitate: Craiova
Telefon: 021 455.1306;
0251 423395;
Fax: 0251 414122
E-mail: ushdcr@spiruharet.ro

Obiectivul principal al Facultatii de Drept si Administratie Publica Craiova constă în formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor juridice şi administraţiei publice, apţi de a-şi desfăşura activitatea în diverse domenii ale vieţii sociale: magistratură, administraţie, avocatură, cercetare ştiinţifică, diplomaţie.
Decan: Conf. univ. dr. Florescu Bujor
Prodecan: Conf. univ. dr. Costache Gheorghe
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative: Director: Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

Secretariat
Pregătirea şi formarea studenţilor care au optat să frecventeze cursurile facultăţii noastre constituie principala preocupare a cadrelor didactice, care prin realizarea unor programe de învăţământ moderne, compatibile cu cele ale unor instituţii similare din Europa, contribuie la formarea unor specialişti de marcă în domeniul dreptului şi a ştiinţelor administrative. Spaţiile moderne de care beneficiază facultatea permit cadrelor didactice - care pe lângă experienţa acumulată sunt şi specialişti în domeniul dreptului şi administraţiei publice - să desfăşoare un învăţământ modern, european. Evaluarea studenţilor in sistem computerizat prin folosirea celor peste 350 de calculatoare a înlăturat orice formă de subiectivism din partea profesorilor şi a atras aprecierea unanimă a celor examinaţi formându-i astfel ca viitori specialişti în domeniul de specializare pentru care au optat.

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002