Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative, Braşov

facultate acreditata

Adresa: Str. Turnului, nr. 7
Localitate: Braşov
Telefon: 021 455.1380
0268 548044 int. 111
0268 548224
Fax: 0368 816466
E-mail: ushsabv@spiruharet.ro

Obiectivul principal constă în formarea de jurişti pentru diverse domenii ale vieţii sociale, pentru administratia publică centrală si locală, cercetatori.
Decan: Prof. univ. dr. Alexandru IONAŞ
Prodecan: Lector univ. drd. Camelia OLTEANU
Departamentul Ştiinţe Juridice şi Administrative: Director: Conf. univ. dr. Weber Florentina Iuliana

Secretariat
Facultatea noastră, prin calitatea procesului instructiv - educativ, prin oferta universitară propusă, prin înalta tinuta academică a cadrelor universitare de care dispune a fost printre primele instituţii de învăţământ superior particular autorizată să funcţioneze prin Hotarâre de Guvern. Instituţia noastră dispune de o excelentă bază tehnico - materială proprie: sediu nou, modern, laboratoare de informatică, de limbi străine, psihologie, amfiteatre, elegante săli de curs şi seminarii, cantină studenţească proprie etc. În funcţie de anii de studii, studenţii nostri au posibilitatea armonizării cunoştinţelor teoretice cu cele aplicative, practice, desavârşindu-şi pregătirea de specialitate prin practică judiciară şi administrativă pe care o efectuează sub îndrumarea titularilor de curs, la instanţele din Municipiul Braşov: Judecătoria Braşov, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Braşov şi la autorităţile administraţiei publice: Consiliul Local Braşov, Primăria Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Prefectura Braşov.

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002