Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Matematică şi Informatică, Bucureşti

facultate acreditata

Adresa: str. Ion Ghica, nr. 13, cod postal 030045, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Telefon:
021-4551033
021-3140075,
021-3140076 - interior 121,
secretar şef interior 121
Fax:
021-3140075,
021-3140076 - interior 121
E-mail:
ushmi@spiruharet.ro

Examen de licen??


TABEL NOMINAL CU ABSOLVENTII ÎNSCRISI LA EXAMENUL DE LICENTA - FEBRUARIE 2014 download 2014-02-05 22:12:10
Catalog initial proba 1 download 2014-02-10 13:23:20
Catalog final disertatie MMAPSI download 2014-02-11 11:48:19
Rezultate contestatii proba 1 download 2014-02-11 13:45:20
Rezultate finale download 2014-02-12 15:49:49
Examen Feb 2014 Programarea examenului de licenta, sesiunea Februarie 2014 download 2014-01-22 10:39:42
Inscrieri Programare inscrieri download 2013-12-18 11:56:51
Acte Acte necesare pentru inscriere download 2013-12-18 11:57:42
Fisa de inscriere Fisa de inscriere la examenul de licenta - Februarie 2014 download 2013-12-18 11:58:40
Fisa A Fisa Alumni download 2013-12-18 12:00:54
Fisa C Fisa de consiliere pentru orientarea in cariera download 2013-12-18 12:00:38
Nota de lichidare La forma de invatamant se completeaza cu IF (invatamant cu frecventa). download 2013-12-20 09:17:17
Ghid Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat 2013-12-18 12:14:50
Declaratie Declaratie privind originalitatea lucrarii de licenta/disertatie. 2013-12-18 12:05:51
Alegerea temei de licenta In vederea sustinerii examenului de licenta in sesiunea vara 2014 studentii din anul terminal si absolventii din anii anteriori vor depune, la secretariat, o cerere privind tema de licenta aleasa, avizata de cadrul didactic indrumator, pana la data de 30.09.2013. Planul de lucru semnat de candidat si cadrul didactic indrumator se va depune la secretariat pana la 15 octombrie 2013. Va reamintim ca realizarea proiectului de licenta are credite care fac parte din cele 180 necesare obtinerii statutului de absolvent. 2013-07-15 14:11:05
Criterii de evaluare Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat download 2013-07-15 14:16:00
Informatica Pentru teme de licenta specifice domeniilor de specialitate ale cadrelor didactice din lista de mai jos va rugam sa contactati direct aceste cadre didactice la birou, in sala de curs/seminar/laborator, prin e-mail etc.
Conf. univ. dr. Silviu Barza (algoritmica grafurilor, tehnici de optimizare, cercetari operationale)

Conf. univ. dr. Argus Dunca (analiza numerica, calcul numeric avansat)

Conf. univ. dr. Olteanu Alina Modelare si simulare in retelistica, securitatea retelelor, retele ubicue, bio-retele.

Lector univ. dr. VÎLCU Dana
1. Structuri arborescente si aplicatiile lor
2. Algoritmi si structuri de date pentru stocarea si transmisia datelor audio / video
3. Tehnici în dezvoltarea aplicatiilor mobile
4. Ordonari în timp real
5. Formalizarea limbajelor profesionale
6. Analiza lexicala
7. Analiza sintactica
8. Masini Turing

Lector univ. dr. Horia Marius Virgolici (tehnici de proiectare software, managementul proiectelor software, baze de date, sisteme de gestiunea bazelor de date)

Lector univ. dr. Rodica-Florentina Niculescu (baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date, tehnologii web)

Lector univ. drd. Alexandru Averian (sisteme de operare, programare orienta pe obiecte, interfete grafice, retele de calculatoare, inginerie software)

Prof. univ. dr. Albeanu Grigore (Algoritmica si programare)
 1. Algoritmi de sortare paralela
 2. Paralelism in algoritmica grafurilor
 3. Paralelism in geometria computationala
 4. Paralelism in algebra liniara
 5. Algoritmi de cautare exacta
 6. Algoritmi de cautare aproximativa
 7. Algoritmi stochastici de cautare
 8. Similaritatea textelor
 9. Algoritmi de procesare a textelor (string processing)
 10. Strategii in jocurile pe calculator
 11. Strategii in optimizarea proceselor
 12. Strategii euristice
 13. Algoritmi de proximitate
 14. Algoritmi pentru studiul coliziunilor
 15. Mecanisme generative in realitatea augmentata/virtuala
 16. Proiectarea retelelor neuronale si aplicatii

2013-07-25 16:40:15
Matematica Pentru teme de licenta specifice domeniilor de specialitate ale cadrelor didactice din lista de mai jos va rugam sa contactati direct aceste cadre didactice la birou, in sala de curs/seminar/laborator, prin e-mail etc.
Prof. univ. dr. Gheorghe Duda (analiza matematica, geometrie, mecanica)

Conf. univ. dr. Rodica Ioan (algebra, mecanica, astronomie, matematici aplicate):
 1. Miscarea pe o curba. Aplicatii
 2. Dinamica solidului rigid. Aplicatii.
 3. Metoda perturbatiilor. Aplicatii
 4. Matrice elementare. Aplicatii in algebra liniara.
 5. Module finit generate peste inele principale. Aplicatii in teoria Jordan.
 6. Algoritmi de factorizare pentru polinoame din F_q [X].

Conf. univ. dr. Silviu Barza (combinatorica, teoria grafurilor, optimizare, cercetari operationale)

Conf. univ. dr. Argus Dunca (analiza numerica, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Manuela Ghica (statistica, probabilitati, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Stelian Gradinaru (mecanica, matematici aplicate)

Lector univ. dr. Copil Vlad:
Teme de teoria numerelor (în principal sunt teme de teoria analitica a numerelor pentru abordarea carora sunt necesare cunostinte de analiza matematica):
1. Proprietati ale functiei de distributie a numerelor prime
2. Proprietati ale numerelor powerful
3. Numere prime
4. Functii aritmetice (de exemplu: s , t, indicatorul lui Euler, functiile lui Cebâsev)
5. Numere speciale (de exemplu numere Lucas, Mersenne, etc.)
6. Problema lui Waring
7. Teorema lui Dirichlet asupra numerelor prime
Teme de analiza matematica:
8. Functii continue nicaieri derivabile
9. Problema din Basel
10. Functia Zeta a lui Riemann
Teme de algebra: 11. Clase speciale de inele si module
12. Module proiective si injective
13. Corpuri real închise si teorema lui Sturm
14. Polinoame ciclotomice
15. Numere algebrice si transcendente

2013-07-25 16:40:55
Acte necesare Acte necesare inscriere licenta_septembrie 2013 download 2013-07-25 11:00:50
Proba 1 Matematica 17 septembrie 2013, ora 9, sala 217 download 2013-09-16 12:06:39
Proba 2 Sustinerea probei 2 a examenului de licenta are loc joi 19 septembrie 2013, ora 10, sala 217. 2013-09-17 13:24:25
Reultate finale Matematica download 2013-09-19 16:08:18
Rezultate finale Informatica download 2013-09-19 16:09:01
Fisa de inscriere Fisa de inscriere la examenul de licenta download 2013-07-25 11:02:41
Proba 1 Informatica 17 septembrie 2013, ora 9, sala 217 download 2013-09-17 13:03:19
Rezultate Proba 1 Matematica download 2013-09-17 13:01:37
Rezultate Proba 1 Informatica download 2013-09-17 13:03:46
Programare inscrieri Programare inscrieri examen licenta_septembrie 2013 download 2013-07-25 11:04:21
Programare examen Programare examen licenta_septembrie 2013 download 2013-07-25 11:05:30
Fisa ALUMNI Chestionar_fisa ALUMNI download 2013-07-25 11:06:28
Catalog final proba 1 Informatica download 2013-07-04 12:20:29
Catalog note contestatii informatica download 2013-07-03 14:39:57
Catalog proba 1 - matematica download 2013-07-04 12:19:19
Depunerea lucrarilor de licenta Lucrarile de licenta (legate, avand pe un cd atasata varianta electronica si prezentarea ppt) dupa ce au obtinut acordul profesorului coordonator, se depun la secretariat ODATA cu dosarul de inscriere la licenta. 2013-05-30 09:22:14
Desfasurarea examenului de licenta vara 2013 1 iulie 2013 - Proba 1: Evaluarea cunostiintelor fundamentale si de specialitate (ambele specializari: matematica, informatica) 2013-06-05 18:27:25
Examen final DPPD In atentia studentilor din anul III care au urmat modulul psiho-pedagogic: Examenul final DPPD va fi pe 28 iunie 2013 orele 9.00, sala 217. 2013-06-17 18:01:29
Programare pe sali Informatica, proba 1 Luni 1 iulie 2013, ora 9.00 download 2013-06-28 13:28:13
Programare proba 1 Matematica luni 1 iulie 2013, sala 217, ora 12 download 2013-06-28 12:52:06
Programare sustinere Proba 2 Informatica download 2013-07-01 12:47:52
Programare sustinere proba 2 matematica Joi 4 iulie 2013, ora 8, sala 200 download 2013-07-01 12:57:25
Rezultate finale Informatica download 2013-07-04 17:49:54
Rezultate finale Matematica download 2013-07-04 12:21:53
Sesiune de licenta in septembrie 2013 Se organizeaza o noua sesiune de licenta/disertatie in luna septembrie 2013 cu pastrarea metodologiei curente (numar de probe, tematica, mod de desfasurare). Pentru ambele domenii de studii (Matematica, respectiv Informatica), zilele de examen sunt:
17.09.2013 - proba 1(evaluarea cunostiintelor fundamentale si de specialitate)
19.09.2013 - proba 2(prezentarea lucrarii de licenta)
20.09.2013 - examenul de disertatie pentru programele de masterat: Matematici Aplicate si Metodologii Moderne in Analiza si Proiectarea Sistemelor Informatice.

Lucrarile de licenta trebuie evaluate de catre cadrul didactic inainte de inscrierea la examen. In acest sens, cei interesati vor prezenta lucrarea de licenta profesorului indrumator pana pe data de 2 septembrie 2013.
2013-07-25 11:08:34
Vara 2013 Programare inscrieri licenta/disertatie download 2013-06-03 15:45:47
Aspecte legislative Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Spiru Haret din Bucuresti organizeaza examen de finalizare a studiilor in conditiile legii. In acest moment se aplica Legea Educatiei Nationale (1/2011) cu modificarile si completarile ulterioare, OMECTS 3271 din 14 februarie 2012(Mof 122/20.02.2012) si OMECTS 3952 din 3 mai 2012 (Mof 322/11.05.2012). 2012-09-12 02:02:28
vara 2013, iarna 2014 Acte necesare download 2013-06-06 15:27:56
Manual oficial Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat download 2012-09-12 01:37:31
Alegerea temelor de licenta - iarna 2014 Studentii din anul terminal si absolventii care doresc sa sustina examen de licenta in sesiunea iarna 2014 sunt invitati sa depuna cerere de inscriere pana pe data de 20 iunie 2013 si planul de lucru pana pe data de 30 iunie 2013. Cererea trebuie sa aiba acordul cadrului didactic, iar planul de lucru va contine programul intalnirilor dintre absolvent si coordonator precum si activitatile care se vor desfasura. Lucrarea trebuie finalizata pana pe 15 decembrie 2013 si trimisa cadrului didactic spre evaluare.

Termenul de mai sus a expirat... Sunt asteptate cereri pentru examenul de licenta din vara 2014-iarna 2015. download
2013-07-15 13:54:18
Anul universitar 2012-2013 Metodologia examenului de licenta download 2013-05-25 09:57:14
Anul universitar 2012-2013 Tematica examenului de licenta download 2013-05-25 09:52:43

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicat? in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002