Prima pagină » Proiecte Fonduri Structurale » Malin
MALIN, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1942

MALIN

Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare

Program: POCU/18/4/1/101760
Denumire proiect: Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)
Data de începere: 29.08.2017, Data de încheiere: 28.08.2020
 

Comunicat de presa

Primaria Municipiului Codlea, in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Rasnov, Asociatia Ingrijiri Acasa, Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Brasov si Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, va derula pe o perioada de 36 de luni (29 august 2017 – 28 august 2020) proiectul Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare si Nediscriminare (MALIN), finantat prin POCU, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Operaţiunea “Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate” - Schema de ajutor de stat “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”

 

Valoarea totala eligibilă a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care:

 • 17,751,503.98 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European

 • 315,717.86 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului si partenerilor

 

Obiectiv general:

Cresterea calitatii vietii pentru 556 de cetateni ce traiesc in comunitatea marginalizata din cartierul Malin, municipiul Codlea, prin reducerea numarului de persoane de minoritate rroma aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

 

Obiective de cercetare: 

• Studiu comunităților marginalizate din orașul Codlea – județul Brașov și zonele limitrofe pentru determinarea și stabilirea nevoilor acestora de formare și dezvoltare profesională, consiliere și ocupare/ angajare;
Studiu privind profilele psiho-socio-economico-juridice aferente comunităților marginalizate din orașul Codlea și zonele limitrofe, în vederea consilierii și formării profesionale;
Studiu privind consilierea psihologică, familială și profesională a comunităților marginalizate din orașul Codlea și zonele limitrofe, în vederea ocupării/ angajării;
Studiu privind formarea și dezvoltarea profesională a comunităților marginalizate din orașul Codlea în vederea ocupării/ angajării;
Studiu privind dezvoltarea antreprenoriatului în orașul Codlea și zonele limitrofe în vederea determinării posibilităților de angajare/ ocupare a comunităților marginalizate.

Grupul țintă este format din 556 de persoane din comunitatea marginalizata roma din cartierul Malin, Municipiul Codlea, judetul Brasov, Regiunea Centru, care vor beneficia de servicii integrate. Aceste persoane se vor selecta din randul celor care se vor afla in situatie de risc de saracie si excluziune sociala la momentul implementarii proiectului.

 

Prin implementarea activitatilor proiectului, pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptarii activitatilor atat la specificul grupului tinta cat si la specificul local si a abordarii integrate a nevoilor membrilor sai. Astfel:

 

 1. Va fi imbunatatit nivelul de incluziune educationala a 50 de elevii din cartierul Malin, apartinand minoritatii rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon scolar si analfabetism. Vor fi create programe locale care vor viza sporirea accesului la educatia timpurie a copiilor din cartierul Malin apartinand minoritatii rome (facilitarea si stimularea participarii la educatie timpurie a copiilor romi - consiliere parentala, hrana furnizata copiilor defavorizati la gradinita), vor fi dezvoltate programe de tip „Scoala dupa scoala“ dar si activitati extracuriculare inovative. Vor fi initiate si dezvoltate programe destinate imbunatatirii situatiei socio-economice a elevilor romi in aspectele care blocheaza incluziunea educationala (hrana, haine, conditii de locuire, stare de sanatate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru imbunatatirea situatiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasa la scoala.

 

 1. Va creste nivelul de ocupare pentru 278 de persoane din cartierul Malin apartinand minoritatii rome si combaterea decalajelor de participare pe piata muncii formala comparativ cu populatia majoritara, prin acordarea de sprijin persoanelor cu sanse reduse de acces la piata muncii formala, inclusiv prin masuri proactive de ocupare precum consiliere, mediere si formare profesionala. Vor fi organizate cursuri de formare profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, acordandu-le atat subventii de participare, cat si servicii de informare, orientare si consiliere (educationala, familiala, a carierei). Totodata angajatorii vor fi stimulati sa incadreze pe piata muncii, prin acordarea de subventii, persoane apartinand comunitatii marginalizate Malin.

 

 1. Prin participarea la programele de formare 81 de persoane vor fi incadrate in munca inclusiv infiintarea si dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii. Va fi promovat si valorificat potentialul de ocupare in randul a 60 de persoane din Cartierul Malin, prin intensificarea actiunilor de informare, constientizare si consiliere antreprenoriala. Prin consilierea antreprenoriala vor fi dezvoltate noi abilitati si aptitudini facilitand astfel accesul pe piata muncii, vor fi acordate de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri, in scopul cresterii gradului de ocupare prin infiintarea propriei afaceri. Pentru planurile de afaceri selectate va fi acordat un sprijin financiar pentru infiintarea si dezvoltarea afacerii.

 

 1. Va imbunatatii starea sociala si de sanatate a 556 de persoane apartinand minoritatii rome din Cartierul Malin prin cresterea accesului la servicii sociale si de sanatate preventive si curative. Va fi acordata asistenta medicala regulata la domiciliu, activitati de screening privind starea de sanatate a beneficiarilor fiind testati gratuit pentru depistarea virusului Hepatic B si C, precum si acordarea de vouchere pentru servicii stomatologice (350 pentru fiecare memebru grup tinta). Prin infiintarea centrului multifunctional vor fi furnizate servicii socio-medicale de consiliere pe diverse teme: probleme de igiena, nutritie, consiliere pentru prevenirea sarcinilor la minore, planificare familiala, parenting, consiliere psihologica pentru membrii grupului tinta, violenta domestica, informarea parintilor cu privire la drepturile copiilor. Totodata va fi amenajat un spatiu in vederea desfasurarii unor activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata pentru personane cu dizabilitati.

 

 1. Va imbunatatii conditiile de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social, asigurarandu-le acestora interventii renovare si igienizare a locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatura casnica (aragaze cu butelie si firgidere); pentru 50 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social le vor fi favorizate accesulul la serviciile publice locale (apa/canal/electricitate/ gunoi) .

 

 1. 175 de familii de etnie roma din comunitatea marginalizata Malin vor fi sprijinite in reglementarea actelor de proprietate si sustinerea acestora in dobandirea unor drepturi de asistenta sociala. Vor fi desfasurate activitati de asistenta juridica atat pentru reglementarea actelor de proprietate dar si pentru dobandirea actelor necesare intocmirii dosarelor pentru obtinerea unor drepturi de asistenta sociala.

 

 1. Reducerea gradului de discriminare de gen si promovarea egalitatatii de gen si multiculturalismului. Vor fi organizate campanii de prevenire si combatere in domeniul discriminarii (la nivelul scolilor, angajatorilor si la nivel local - Municipiul Codlea) precum si actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa. Totodata vor fi organizate evenimente care contribuie la pastrarea, dezvoltarea si afirmarea identitatii culturale a cetatenilor apartinand minoritatii rome.

 

Parteneri membri ai consorțiului:

 • Municipiul Codlea;
 • REDIS Consult S.R.L.;
 • Agenția de dezvoltare durabilă a județului Brașov;
 • Universitatea SPIRU HARET;
 • Liceul teoretic IOAN PASCU - Codlea;
 • Asociația ÎNGHIJIRE ACASĂ.

 

Rezultate anticipate

Prin implementarea proiectului se vor obţine o serie de rezultate, printre care:

 • 175 de dosare de uzucapiune tabulara depuse la tribunal

 • 150 de acte de proprietate ale locuitorilor din Malin obtinute pentru terenuri si locuinte

 • 50 contracte de racordare incheiate cu furnizori de utilitati

 • 150 de locuinte vor beneficia de activitati de renovare si igienizare a locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatura casnica (aragaze cu butelie si firgidere)

 • 81 contracte individuale de munca pentru membrii grupului-tinta

 • 5 contracte de grant încheiate cu 5 persoane juridice ai caror actionari / asociati sunt persoanele din grupul tinta

 • 50 de contracte de subventii incheiate cu parinti/tutori legali ai celor 50 de elevi participant la programul de activitati extracurriculare

 • 1 Centru multifunctional in incinta Serviciului de Asistenta sociala din cadrul Primariei

 • 556 de fise de evaluare si monitorizare pentru cei 556 persoane beneficiare a celor doua servicii socio - medicale: (unul de planning familial si prevenirea sarcinilor la minore si unul de consiliere consiliere cu privire la problemele de igiena si nutritie) si a altor doua servicii sociale: (unul de consiliere psihologica -parenting, consiliere violenta domestica si unal de consiliere juridica - informarea parintilor cu privire la drepturile copiilor)

 • 556 de fise medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciului medical de depistare a bolilor cu incidenta ridicata

 • 15 dosare cu monitorizarea starii de sanatate a beneficiarilor serviciului social de asistenta medicala regulata la domiciliu

 • 556 de vouchere in valoare de 350 de lei pentru serviciul medical stomatologic

 • 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminarii cu 1.000 de participanti, elevi si angajati in Municpiul Codlea

 • un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzari la nivel local

 • 30 de intalniri individuale cu membri ai comunitatii din Malin pentru animare in vederea implicarii la solutionarea problemelor comunitatii

 • 278 de recomandari psihologice pentru potentialii angajatori

 • 175 sedinte de consiliere profesionala de grup