Prima pagină » Proiecte Fonduri Structurale
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

Proiecte Finantate

Program finanțat: Wallachia eHUB

Denumire proiect:Wallachia eHUB (WEH)

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Hub-ul de inovare digitala Wallachia eHUB (WEH) isi propune sa devina un centru consolidat de inovare digitala de tipul one-stop-shop specializat in furnizarea de servicii și soluții digitale care să contribuie la dubla tranziție (verde si digitala) a companiilor din mediul privat, in special a IMM-urilor, și a organizațiilor din sectorul public prin desfasurarea de activitati specializate în Regiunea Sud-Muntenia (RSM). Astfel, obiectivul WEH este de a actiona ca principalul punct de access spre digitalizare în această regiune și de a oferi servicii integrate pentru IMM-uri și entități publice care să le permită acestora să realizeze o transformare digitală ecologică prin interoperabilitate și dezvoltarea competențelor și soluțiilor digitale. Ne vom folosi de resursele interne și externe, infrastructura și expertiza din cadrul EDIH-ului pentru a oferi sprijin specializat sub forma unor soluții digitale și de interoperabilitate aplicand tehnologii avansate precum AI, securitatea cibernetică, robotică, tehnologiile de localizare (GIS), modelarea informațiilor despre clădiri (BIM).
  Proiectul WeH va oferi o gamă de servicii de înaltă tehnologie care se concentrează pe inginerie logistică, agricultură de precizie, smart city, servicii cu dublă utilizare, urbanism și programe de formare privind conceptele cheie ale digitalizării etc.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1): Sprijinirea nevoilor regionale de digitalizare și contribuţia la crearea şi consolidarea unei reţele de EDIH-uri la nivel European.
 • Obiectivul specific 2 (OS2): Coordonarea și stimularea procesului de transformare digitală prin servicii și soluții inovatoare integrate, având un efect multiplicator în Regiunea Sud-Muntenia.
 • Obiectivul specific 3 (OS3): Consolidarea capacității WeH ca furnizor de servicii de digitalizare.

URL: weh.spiruharet.ro

Program finanțat:
Comisia Europeană (European Research Executive Agency (REA))

Denumire proiect:Transdisciplinary approaches for systemic economic, ecological and climate change transitions

Acronim:Agroecology-TRANSECT

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Agroecology-TRANSECT își propune să contribuie la dezvăluirea întregului potențial al agroecologiei pentru agricultura europeană prin consolidarea bazei de cunoștințe pentru fermieri și consilieri și sprijinirea factorilor de decizie, și prin dezvoltarea unor dovezi solide ale efectelor pozitive ale agroecologiei asupra atenuării schimbărilor climatice, asupra biodiversității și reziliența socio-economică a fermelor.
  Agroecology-TRANSECT va pune la dispoziție actorilor, cunoștințe despre factorii cheie și inovații, precum și despre barierele în calea adoptării efective la nivel de fermă și teritoriu, contribuind la o bază de cunoștințe de încredere pentru elaborarea și implementarea politicilor UE.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  *Conceptualizarea agroecologiei în context european:
  a. Să revizuiască definițiile agroecologiei în raport cu alte concepte de durabilitate și să cuantifice, prin evaluare comparativă a cadrelor de indicatori și meta-analiză, beneficiile clare și compromisurile implementării practicii agroecologice la nivel de fermă și teritorial, pentru atenuarea schimbărilor climatice, biodiversitate și socio-economice rezilientă;
  b. Pentru a caracteriza expunerea care încadrează mișcările sociale agroecologice din Europa și extind cunoștințe actuale cu privire la modul în care diferitele narațiuni, inițiative și politici ale UE afectează practicile agroecologice, bazându-se pe o evaluare existentă Fitness-Check a PAC.

  *Co-proiectarea agroecologiei:
  a. Prin crearea unei rețele bine stabilite de IH-uri agroecologice în vederea împărtășirii și valorificării experiențelor trecute, actuale și viitoare agroecologice pentru identificarea factorilor cheie și barierelor în calea dezvoltării agroecologiei și creșterea gradului de conștientizare și a schimburilor de cunoștințe între actori;
  b. Adaptarea, extinderea și aplicarea în sistemul socio-ecologic al IH a metodelor de monitorizare și evaluare a impactul tehnic, economic, ecologic și social al agroecologiei la nivel de fermă și peisaj și identificarea combinațiilor optime de practici în conformitate cu nevoile actorilor, pentru a contribui la schimbările climatice de atenuare, conservarea biodiversității și îmbunătățirea rezilienței .

  *Deblocarea potențialului agroecologiei prin scalarea agroecologiei:
  a. La nivelul UE, identificarea punctelor fierbinți și reci pentru desfășurarea agroecologiei prin corelarea aspectelor biofizice și caracteristicile socio-economice ale rețelelor agroecologice europene de succes cu caracteristici locale, pe baza datelor spațiale disponibile publicului. La nivelul fermei, investigarea rolului normelor sociale și încadrărilor agroecologiei care împiedică adoptarea sa pe scară largă.
  b. Pentru a identifica oportunitățile, barierele și alternativele privind modul în care politicile europene pot stimula extinderea de soluții agroecologice; mai precis pentru a identifica, dezvolta și implementa instrumente de remediere a barierelor în calea extinderii agroecologiei, inclusiv deficiențe de date și eforturi de monitorizare, printre altele prin eficientizarea selecției indicatorilor și alte abordări în domeniile schimbărilor climatice, biodiversitate și reziliența fermei.

  *Accelerarea tranziției către agroecologie prin promovarea schimbului de cunoștințe între părțile interesate la nivel național și nivel european:
  a. Prin promovarea masterclasses (zile demonstrative la fermă) și a schimburilor directe la evenimente naționale și prin diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul rețelelor sociale, interacțiunea cu părțile interesate din întreaga UE (inclusiv ferme, organizații și industrie) și în interacțiunile tip știință-politici pentru a îmbunătăți comunicarea, a împărtăși cele mai bune practici, și construirea de recomandări și foi de parcurs pentru factorii de decizie;
  b. Prin furnizarea unui set de instrumente care sintetizează dovezile și le diseminează într-o serie de patru roadshow-uri virtuale interactive care se concentrează pe atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, agricultura neutră din punct de vedere climatic, biodiversitatea și reziliența fermelor, în colaborare cu alte programe finanțate de HEU.

URL: www.agroecology-transect.net

Program finanțat: Comisia Europeană (European Research Executive Agency (REA))

Denumire proiect:Transformation scenarios for boosting organic farming & organic aquaculture towards the farm-to-fork targets

Acronim:OrganicTargets4EU

Obiectivul general al proiectului:

  Sprijinirea atingerii obiectivelor organice F2F. Bazat pe evaluarea factorilor cheie și a blocajelor care afectează dezvoltarea sectorului ecologic, proiectul va înființa un proces multi-actor pentru a crea o serie de scenarii posibile pentru atingerea obiectivelor.

  Componenta 1 - Producție și piețe (P&M): Proiectul va analiza unde poate fi sporită creșterea terenurilor agricole ecologice, impactul (socio-economic) ale acestor creșteri la nivelul producției primare, lanțurilor valorice și piețelor, precum și cu privire la obiectivele aferente F2F de reducere a utilizării îngrășămintelor, pesticidelor și antibioticelor. Proiectul va oferi, de asemenea, dovezi cu privire la mecanismele care pot genera cererea de alimente ecologice și impactul schimbării dietelor și reducerea risipei alimentare prin atenuarea randamentelor reduse din producția ecologică.

  Componenta 2 - Cunoștințe și inovare (K&I): Proiectul va lucra pentru un ecosistem de inovare potrivit pentru atingerea obiectivelor organice F2F, recunoscând că amploarea extinderii avute în vedere va necesita o abordare transformațională a sistemelor de cunoaștere și inovare pentru agricultură și acvacultură. Se vor identifica lacunele
  de cunoștințe și oportunități de consolidare a serviciilor de consultanță. Acesta va consolida capacitatea și va stimula schimbul de cunoștințe științifice și orientate spre practică.

  OrganicTargets4EU va facilita un dialog politic multi-actor pentru a evalua fezabilitatea obiectivelor organice F2F și va elabora recomandări de politică pentru PAC (Politici Agricole Comune), regulamentul UE privind produsele ecologice, planurile de acțiune ecologice ale UE și naționale; Orizont Europa și legislația orizontală privind inputurile, achizițiile publice etc., care acoperă întregul spectru de teme ale proiectului. Recomandările de politică vor acoperi opțiunile pe termen scurt din cadrul politicilor existente (până la 2027), oportunitățile de dezvoltare a politicilor în următoarea reformă a politicii din 2028 și o scanare a orizontului pentru dezvoltare după 2030, pentru întregul următor cadru financiar multianual până în 2034.

URL: organictargets.eu

Program finanțat: Erasmus+

Denumire proiect:Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12

Acronim:FACILITAE-AI

Obiectivele principale ale proiectului:

Sprijiniți „facilitatorii de învățare” școlii în înțelegerea utilizării IA în viața de zi cu zi.

 • Sprijinea „facilitatorilor de învățare” ai școii în înțelegerea utilizării AI în viața de zi cu zi
 • Pregătește profesorii de școală să dezvolte competențe pentru a deveni buni facilitatori ai învățării AI pentru elevii lor, luând în considerare aplicațiile, punctele forte și punctele slabe, în conformitate cu Cadrul de competențe digitale 2.0 și Cadrul de Educație Digitală
 • Contribuie la îmbunătățirea abilităților și competențelor digitale pentru transformarea digitală, care necesită abilități și competențe digitale de bază încă de la o vârstă fragedă, cum ar fi cunoașterea și înțelegerea bune a tehnologiilor cu consum mare de date, cum ar fi AI
 • Sprijină profesorii și studenții în dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, gândire computațională și de proiectare care implică instrumente și metode AI.

Priorități Orizontale & Sectoriale

 • Abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii, rezilienței și capacității digitale
 • Sprijinirea profesorilor, conducătorilor de școli și a altor profesii didactice
 • Promovarea interesului și excelenței în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) și abordarea STEAM

URL: facilitate-ai.eu

Program finanțat: ProAcces

Denumire proiect:ProAcces

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Giurgiu, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 36 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Giurgiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, , din judeţul Giurgiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Giurgiu între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
 • Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Giurgiu, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.

URL: proacces.snsh.ro

Program finanțat: FormAcces

Denumire proiect:FormAcces

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Botoşani, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 36 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Botoşani, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 45 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Botoşani, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 45 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Botoşani între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
 • Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Botoşani, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.

URL: formacces.snsh.ro

Program finanțat: EduAcces

Denumire proiect:EduAcces

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Sibiu, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 31 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Sibiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 43 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Sibiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 43 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Sibiu între şcoli,autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
 • Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Sibiu, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.

URL: eduacces.snsh.ro

Program finanțat: DidactAcces

Denumire proiect:DidactAcces

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Brăila, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 36 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Brăila, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Brăila, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Brăila între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
 • Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Brăila, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.

URL: didactacces.snsh.ro

Program finanțat: InfoAcces

Denumire proiect:InfoAcces

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezinta facilitarea accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Vaslui, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate prin oferirea: către copii a unor servicii de suport educational şi psiho-social de sprijin, către părinţi / tutori / persoane delegate a unor servicii de educaţie parentală şi consiliere socială şi prin dezvoltarea socio-comunitară integrată, într-o perioadă de 33 luni. Obiectivul general propus contribuie direct la realizarea obiectivelor specifice ale programului respectiv apelului de proiecte (OS 6.2 şi OS 6.3), creând în mod tangibil premise: de creştere a participării la învăţământul ante-preşcolar / preşcolar şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, ambele punând accent şi pe copiii aparţinând minorităţii roma şi/sau din mediul rural, generând astfel efecte pozitive pe termen lung în baza ofertei materiale şi educaţionale pusă la dispoziţie prin resursele alocate proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Vaslui, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 43 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Vaslui, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 43 din mediul rural.
 • Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Vaslui între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
 • Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Vaslui, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială

URL: infoacces.snsh.ro

Denumire proiect:Angajați performanți, întreprinderi competitive!

Beneficiar: ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE

Partener 1: UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Partener 2: FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (din care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Principalele rezultate prin implementarea activităților proiectului sunt:

 • (R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.
 • (R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.
 • (R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.
 • (R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.
 • (R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.
 • (R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.

URL: apic.spiruharet.ro


Program finanțat: iNFOLex

Denumire proiect:iNFOLex
Data de începere: 2015-10-01 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:

  Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni. Acesta se realizează prin intemediul obiectivelor specifice prezentate mai jos. Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile şi respectiv Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând reţelele de socializare şi internetul.
 • realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc).
 • realizarea în regiunile SM, SV, SE, Centru a unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici ce vor facilita cetatenilor si, in special, elevilor si studentilor accesul la legislaţie şi justiţie.

URL:infolex.snsh.ro

Volatolomics test for the diagnosis of bovine tuberculosis 

H2020-MSCA-RISE-2017

Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)/

malin.municipiulcodlea.ro       Facebook

PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru

Universitatea și piața muncii – parteneriat pentru succes!

Pregatiti pentru piata muncii

ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

QualForm- Asigurarea CALității educației prin FORMare profesională continuă

DidactForm - Cadre DIDACTiceFORmate pentru educatie incluziva de calitate

EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continua

https://www.spiruharet.ro/data/proiecte/antreprenori_smart.png

Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes
 


Program finanțat: ERASMUS+

Denumire proiect: QAREER -  Quality Assurance of Career Services in Higher Education
Director proiect: Conf.univ.dr. Mihai Andronie
Data de începere: 2015-10-01, Data de încheiere: 2017-09-30

Obiective principale:

 • Colectarea diferitelor puncte de vedere ale principalilor actori din domeniu (profesioniști de orientare și persoane de referință în cadrul instituțiilor de învățământ superior, studenți, angajatori);
 • Definirea standardelor de calitate pentru serviciile de carieră la nivelul instituțiilor de învățământ superior;
 • Elaborarea orientărilor pentru integrarea lor în instituțiile de învățământ superior
 • Pentru a testa liniile directoare în setările reale din țările consorțiului;
 • Să consulte și să implice alte universități din Europa în cadrul procesului;
 • Să furnizeze Ghidul pentru asigurarea calității în serviciul de carieră în învățământul superior (QACS) în Europa.

Parteneri membri ai consorțiului:

 • Spiru Haret University (SHU) - Romania
 • Melius - Italia
 • The National Unions of Students in Europe (ESIB) - Belgia
 • Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) - Spania
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS) - Polonia
 • University of Padova (UNIPD) - Italia

URL:www.qareer.ro


Program finanțat: TEMPUS

Denumire proiect: ESPAQ - Enhancing the Student Participation in Quality
                                               Assurance in Armenia HE

Director proiect: Conf.univ.dr. Mihai Andronie
Data de începere: 2015-10-01, Data de încheiere: 2017-09-30

Obiectiv general:
Proiectul ESPAQ este își propune să contribuie la consolidarea proceselor și la adoptarea practicilor de asigurare a calității (QA) în învățământul superior din Armenia prin asigurarea implicării tuturor părților interesate, în special studenților - beneficiari cheie.

Parteneri membri ai consorțiului:

 • University of Macerata(IT) – UNIMC
 • The National Union of Students in Europe (BE) – ESU/ESIB
 • Universidad Internacional de la Rioja (ES) - UNIR
 • Spiru Haret University (RO) – SHU
 • National Union of Students Scotland – NUSS (UK) – SPARQS
 • Armenian State University of Economics (AM) – ASUE
 • Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (AM) – ASPU
 • Yerevan State Academy of Fine Arts (AM) – YSAFA
 • State Engineering University of Armenia(Polytechnic) (AM) – SEUA
 • National University of Architecture and Construction of Armenia (AM) - NUACA
 • Armenian National Student’s Association (AM) – ANSA
 • National Center for Professional Education QA Foundation (AM) – ANQA
 • Ministry of Education and Science (AM) – MoES

URL:www.espaq.eu/en


Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/144/6.3/S/ 126567
 
Denumire proiect: PROFEMIN
Director proiect: Prof.univ.dr. Maria Andronie
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
 Promovarea incluziunii sociale - Promovarea Egalității de șanse pe piața muncii.
 
Obiective de cercetare:
 • Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziţii inferioare pe piaţa muncii; 
 • Studiu de cercetare privind diferenţierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei şi veniturilor pe piaţa muncii; 
 • Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin
 • Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul egalităţii de şanse şi de gen
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti
 • Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) - Spania
 • Uniunea Naţională pentru Drepturile Femeii din România

Evenimente organizate:

 • Conferința regională Cluj-Napoca, 07 iulie 2014, ora 17:00
 • Seminar de Conștientizare și Sensibilizare priv. Egalitatea de gen și de șanse 25 iunie 2014, Ora 16.00
 • Conferință Regională Centru, Sibiu, 12 septembrie 2014, ora 16:00
 • Sesiune de conștientizare, Ramnicu Valcea, 11 septembrie 2014, ora 12:00
 • Sesiune de conștientizare, Sibiu, 12 septembrie 2014, ora 12:00
 • Sesiune de diseminare, Ramnicu Valcea, 13 septembrie 2014, ora 14:00
 • Conferință Regională Vest, Timișoara, 02 octombrie 2014, ora 14:00
 • Sesiune de conștientizare și sensibilizare, București, 03 decembrie 2014
 • Sesiune de conștientizare și sensibilizare, București, 10 decembrie 2014
 • Seminar Regional Centru, Brașov, 13 Decembrie 2014, ora 11:00
 • Sesiune de conștientizare și sensibilizare, Brașov, 14 decembrie 2014
 • Conferință Regională Centru, București - Ilfov, 27 ianuarie 2015, ora 11:30
 • Sesiune de diseminare, Campulung Muscel, 19 februarie 2015
 • Conferință Regională Sud - Muntenia, Campulung, 20 februarie 2015, ora 14:00
 • Conferință Regională Sud - Vest Oltenia, Craiova, 20 martie 2015, ora 16:30
 • Sesiune de diseminare, Craiova, 20 martie 2015
 • Sesiune de diseminare, Suceava, 28 aprilie 2015
 • Conferință Regională Nord - Est, Suceava, 28 aprilie 2015, ora 14:00
 • Sesiune de conștientizare, Cimpulung - Muscel, 29 aprilie 2015
 • Seminar Regional Nord-Est, Suceava, 14 Mai 2015, ora 14:00
 • Sesiune de diseminare, Suceava, 14 mai 2015
 • Seminar Regional Vest, Timișoara, 11 Iunie 2015, ora 14:00
 • Sesiune de diseminare, Timișoara, 12 iunie 2015
 • Seminar Regional Sud-Vest, Oltenia, 08 Iulie 2015, ora 17:00
 • Seminar Regional Sud-Muntenia, Campulung, 06 August 2015, ora 16:00
 • Seminar Regional Nord - Vest, Cluj - Napoca, 17 Septembrie 2015, ora 16:00


URL:www.profemin.ro

Program finanțat: POSDRU
 
ID: POSDRU/161/2.1/G/ 136591
 
Denumire proiect: STEND AP - Studenţi întreprinzători pentru o viaţă profesională activă.
Director proiect: Conf.univ.dr. Mihai Andronie
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Îmbunătățirea capacității de ocupare pentru 360 studenti din regiunea Bucuresti Ilfov, prin furnizarea unui pachet integrat de cunoștințe și aptitudini care să faciliteze tranziția de la scoală la viața activă.
 
Obiective educaționale:
 • dezvoltare materiale de consiliere şi orientare profesională;
 • sesiuni față-în-față de consiliere și orientare profesională;
 • desfășurarea a două ateliere de lucru - privind cunoștințele și abilitățile necesare la locul de muncă;
 • organizarea a 10 întreprinderi simulate afiliate la ROCT;
 • crerea a 5 Centre de afaceri;
 • organizarea a 5 sesiuni de dezvoltare pe întreprindere simulată;
 • desfășurarea a 4 sesiuni de dezvoltare profesională cu tematici adaptate domeniilor de activitate specifice întreprinderilor simulate înfiinţate în cadrul proiectului;
 • organizarea unui Târg de prezentare a întreprinderilor simulate înfiinţate în cadrul proiectului.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii CRIMM
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti

URL:www.spiruharet.ro/stendap.html

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/161/2.1/G 140947
 
Denumire proiect: "PRO-MARKET" Program de practică pentru tranziția de la educație la viata activă a studenților.
Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la școală la viata activa prin cresterea relevantei educatiei universitare pentru piata muncii si eficientizarii stagiilor de practica pentru 400 de studenti de la facultatile de Management financiar contabil, Marketing si afaceri economice internationale, Finante si Banci, Sociologie.
 
Obiective educaționale:
 • Consiliere psihologică şi de cariera individuala și de grup efectuată pentru 400 de studenţi;
 • Stagii de practică PRO-MARKET implementate corespunzător pentru 400 de studenţi;
 • Vizite de studii şi schimb de experienţă pentru dezvoltarea carierei;
 • 400 stagii de practică evaluate.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti
 • Asociaţia Poliedra România

URL:www.promarket.spiruharet.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/156/1.2/G/ 139498
 
Denumire proiect: CLIO - Program masteral în Valorizarea Patrimoniului.
Director proiect: Prof.univ.dr. Iuliana Ciotoiu
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar și inovativ la nivel național, în domeniul Valorizării Patrimoniului, pentru îmbunătățirea formării de calitate a studenților, dezvoltarea calității comunicării dintre mediul academic și cel privat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și creșterii accesului la educație și formare prin promovarea rețelelor virtuale.
 
Obiective de cercetare - Program masteral Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale:
 • Studiu prin care se identifică un minimum de 30 de universități din UE care organizează programe relevante aferente în Valorizarea Patrimoniului;
 • Studiu prin care identifică nevoile existente pe piața muncii la nivel regional și național în domeniul Valorizarea Patrimoniului;
 • Studiu asupra relației cu standarde ocupaționale relevante învățământului superior;
 • Studiu prin care se identifică actorii relevanți din domeniul Valorizarea Patrimoniului;
 • Studiu de analiză a inserției pe piața muncii a absolvenților din domenii înrudite/ complementare Valorizării Patrimoniului, Ghid orientativ “Valorizarea Patrimoniului și piata muncii din UE” elaborat ca instrument metodologic pt elaborarea curriculei noului program masteral.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti
 • Asociaţia Poliedra România
 • PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale
Evenimente organizate:
 • Masă rotundă: Valorizarea Patrimoniului - Abordări Europene și Romanești, București, iulie 2014
 • seminar științific: Instrumente de cercetare in Valorizarea Patrimoniului, București, august 2014
 • Seminar științific: Valorizarea Patrimoniului - propuneri de calibrare structurala a curriculei propuse septembrie 2014, București
 • Masă rotundă: Valorizarea Patrimoniului - propuneri de calibrare structurala a curriculei, octombrie 2014, București
 • Seminar științific: Instrumente de testare curiculară in domeniul Valorizării Patrimoniului, noiembrie 2014, București
 • Seminar științific: Valorizarea Patrimoniului - Practicieni din mediul public și privat, decembrie 2014, București
 • Masă rotundă: Valorizarea Patrimoniului ca strategie a dezvoltării, ianuarie 2015, București
 • Workshop: Baze de date in Valorizarea Patrimoniului, februarie 2015, București
 • Workshop: Curricula Masteratului Valorizarea Patrimoniului, martie 2015, București
 • Conferință: Pilotarea curriculei propuse, aprilie 2015, București
 • Workshop: Rețeaua Clio - Prezență activă in Valorizarea Patrimoniului, decembrie 2015, București

URL:www.clio.spiruharet.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/156/1.2/G/ 139490
 
Denumire proiect: “EUROPA2020” – Program masteral in Diplomație Publică.
Director proiect: Prof.univ.dr. Maria Andronie
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar și inovativ, în domeniul Diplomatiei Publice, pentru îmbunătățirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calității comunicării dintre mediul academic și cel privat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și profesorilor în scopul creșterii gradului de integrare a studenților pe piața muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vietii, creșterea accesului la educație și formare prin promovarea rețelelor virtuale între mediul academic și angajatorii potențiali ai absolvenților.
 
Obiective de cercetare:
 • Studiu vizând identificarea programelor masterale din arii tematice similare sau apropiate de la universitățile de referință din UE prin studierea ofertei de studii masterale și disciplinelor, corelarea cu competențele identificate ca necesare de către angajatori;
 • Studiu asupra nevoilor existente pe piata muncii la nivel regional și național în domeniul diplomației publice în termeni de competențe necesare și competente disponibile pe piață;
 • Studiu vizand stabilirea relatiei abilitatilor oferite de curricula cu standardele opționale relevante din România și UE;
 • Studiu vizând identificarea actorilor activi în domeniul diplomației publice din România și implementarea unui focus grup;
 • Studiu care implică analiza inserției pe piața muncii a tinerilor absolvenți ai domeniilor de studii relevante pentru diplomația publică (relații internaționale, științe politice, studii europene, istorie, istoria artei, studii de securtitate, sociologie, jurnalism- comunicare);
 • Ghid orientativ de diplomatie publică și piața muncii din UE cu propuneri de discipline capabile să asigure valoare adaugată programului față de oferta disponibilă în România și UE.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti
 • Asociaţia Poliedra România
 • PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale
Evenimente organizate:
 • Sesiune de comunicări și diseminare a rezultatelor studiilor și analizelor realizate in domeniul Diplomației Publice, iulie 2014, București
 • Masă rotundă: Diplomația Publică - abordări europene și romanești, iulie 2014, București
 • Seminar științific: Competențe relevante pentru domeniul Diplomație Publică formate prin programe de studio universitare, august 2014, București
 • Seminar științific: Analiza programe masterale in diplomație publică sau in domenii conexe organizate in Statele Unite și Uniunea Europeană, septembrie 2014
 • Masă rotundă: Mediul academic şi societatea civilă - percepţii asupra diplomţiei publice, octombrie 2014
 • Seminar științific: Romania - Republica Moldova,
 • Perspective de diplomaţie publică, noiembrie 2014
 • Diplomaţia Publică a Uniunii Europene pentru vecinătatea apropiată (Republica Moldova și Ucraina), decembrie 2014
 • Masă rotundă: Politica de marketing in Diplomația Publică, ianuarie 2015
 • Seminar științific: Oportunităţi de angajare pentru specialiştii in Diplomaţie Publică, februarie 2015
 • Sesiune de comunicări: Diplomația publică - Corelații intre invățămantul superior și piața muncii, martie 2015
 • Masă Rotundă: Bune practice in Diplomația Publică, iulie 2015
 • Workshop: Crearea şi dezvoltarea Reţelei de cercetare Europa 2020, septembrie 2015

URL:www.europa2020.spiruharet.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/156/1.2/G/ 141179
 
Denumire proiect: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Director proiect: Prof.univ.dr. Manuela Epure
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Proiectul are drept obiectiv general creşterea calităţii ofertei educaţionale în învăţământul superior şi corelarea acesteia cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii prin adaptarea si îmbunătăţirea programelor de studii de licenţă, facilitarea accesului la învăţământul superior şi extinderea oportunităţilor de învăţare adresate studenţilor cu ajutorul unui software personalizat sub forma unor pagini virtuale de manual digitizat folosit in procesul de predare-învățare.
 
Obiective de cercetare:
 • Dezvoltarea Curriculum pentru ciclul de licenta, prin corelarea cu cerintele si exigentele pietei muncii ;
 • Dezvoltarea a 7 suporturi de curs in format clasic pentru ciclul de licenta și a 7 cursuri in format digital dezvoltate pe baza suporturilor de curs in format clasic revizuite;
 • Dezvoltarea a unui suport de curs – formator in mediul online;
 • Realizarea cercetarii evaluative privind implementarea curriculumului si utilizarea pachetul educational dezvoltat: raport de cercetare evaluativa privind implementarea curriculumului utilizand instrumentele suport oferite de pachetul educational.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti
 • S.C.Siveco România S.R.L

URL:www.adapt2jobs.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/144/6.3/S/134919
 
Denumire proiect: FAIR - Femei active pentru integritate şi responsabilitate
Director proiect: Prof.univ.dr. Maria Andronie
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Programul FAIR (Femei active pentru integritate şi responsabilitate) iși propune dezvoltarea de mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea dezvoltării condiţiei femeii în actuala formă de organizare a societăţii, printr-o abordare complexă şi inovativă a problematicii egalităţii de şanse.
 
Obiective de cercetare:
 • Studiu de cercetare privind dezvoltarea unor trasee profesionale optime individuale şi personalizate dedicate femeilor, corelate cu nevoile acestora în funcţie de tendinţele de dezvoltare a pieţei muncii;
 • Studiu de cercetare privind construirea unei reţele de sprijin reciproc şi schimb de experienţă între membrele grupului ţintă cu scopul consolidării principiului accesului egal pe piaţa muncii pentru femei.
Obiective educaționale:
 • Creşterea nivelului de cunoştinţe antreprenoriale al femeilor pentru a putea înfiinţa şi conduce propria afacere;
 • Creşterea gradului de informare şi conştientizare a reprezentanţilor administraţiei publice cu privire la principiul egalităţii de gen;
 • Metode inovative pentru asistarea femeilor din grupul ţintă în vederea iniţierii şi dezvoltării unei afaceri personale identificate;
 • Acordarea de asistenţă şi consultanţă femeilor din grupul ţintă prin furnizarea unui pachet complex de servicii personalizate;
 • Organizarea şi desfăşurarea unui concurs cu premii pentru iniţiativă antreprenorială de succes.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Transparency International România
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti

URL:www.proiectfair.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/161/2.1/G/132586 
 
Denumire proiect: Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!
Director proiect: Onorina Botezat
 
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică de specialitate.
 
Obiective de cercetare:
 • Elaborare Ghid de Orientare și Consiliere Profesională în domeniul învățământului superior Juridic pentru uzul cadrelor didactice;
 • Elaborare Ghid de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior juridic;
 • Elaborare Studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior Juridic;
 • Elaborare 9 broșuri de informare, din care 1 – Informații generale despre construirea și pregătirea unei cariere în domeniul juridic și 8 Profiluri de carieră:
  • Consiliere și Orientare în profesia de Avocat;
  • Consiliere și Orientare în Magistratură;
  • Consiliere și Orientare în profesia de Notar Public;
  • Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției Publice;
  • Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul ONG-urilor;
  • Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul companiilor private;
  • Consiliere și Orientare în profesia de Mediator;
  • Consiliere și Orientare în profesia de Executor Judecătoresc.
 
Obiective educaționale:
 • (1) Cunoașterea instanțelor de judecată şi a instituţiilor cu activitate conexă;
 • (2) Înregistrarea şi urmărirea soluţionării unui dosar, cereri, plângeri;
 • (3) Studiul dosarelor;
 • (4) Colaborarea la redactarea unor acte procedurale;
 • (5) Asistarea la desfăşurarea unor proceduri litigioase (judiciare sau extrajudiciare). 
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Constanța
 • Baroul Constanţa 

URL:www.profesiajuridica.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/161/2.1/G/ 137940
 
Denumire proiect: Student implicat-absolvent instruit-carieră de succes
Director proiect: Iulia Grecu
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general: 
Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de muncă ale studenţilor economişti în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii. Prin intermediul asigurării condiţiilor necesare consilierii şi orientării profesionale, participării studenţilor la activităţi de practică de un înalt nivel calitativ în cadrul unor întreprinderi/instituţii reale şi simulate, studenţii vor căpăta acele experienţe necesare tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
 
Obiective de cercetare:
 • Elaborare Ghid de bune practici pentru intreprinderea simulata IS SPIRU TIM Distribution S.R.L.
 • Elaborare Ghid de bune practici pemtru intreprinderea simulata IS SPIRU TIM Expert S.R.L.
Obiective educaționale:
 • Adaptarea studenţilor la activităţile specifice unei întreprinderi reale;
 • Simularea proceselor economice aferente mediului real de afaceri;
 • Perfecţionarea limbajului de afaceri;
 • Dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor personale (flexibilitate, disponibilitatea de a învăţa, spirit critic, creativitate, iniţiativă) şi sociale (capacitatea de interacţiune, de rezolvare a conflictelor, spirit de echipă, responsabilitate, leadership) ale studenţilor prin participarea la activităţile întreprinderilor simulate;
 • Oferirea unor cunoștinte și informații concrete despre funcționarea mecanismelor economiei de piața, importanța educației în realizarea unei cariere și impactul economiei asupra viitorului tinerilor;
 • Încurajarea spiritului competițional, al calității și al responsabilității prin utilizarea tehnicilor de comunicare şi negociere adecvate în activitatea curentă a întreprinderii simulate;
 • Dezvoltarea de competențe, aptitudini și atitudini necesare unui întreprinzator dinamic.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Constanța;
 • S.C. Excelsior S.R.L;
 • S.C. Com Util S.R.L.

URL: studentimplicat.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/156/1.2/G/137309
 
Denumire proiect: 
Director proiect: Conf. dr. Camelia Firică
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Creşterea calităţii învăţământului superior economic prin adaptarea curriculei la noile provocări din economie, prin promovarea principiilor egalităţii de şanse şi a antreprenoriatului, prin utilizarea în procesul de învăţământ a unor programe informatice complexe.  
 
Obiective de cercetare:
 • Ghid privind egalitatea de gen, de şanse şi nediscriminare; 
 • Dezvoltarea curriculumului în concordanță cu noile provocări din economie și de pe piața muncii -  cursuri universitare elaborate:
  • Gestiunea Riscului Financiar;
  • Microeconomie;
  • Macroeconomie;
  • Sisteme Interactive de Asistare a Deciziei;
  • Sisteme şi Aplicatii Informatice în Economie.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova
 • S.C. Fight for Education S.R.L

URL:www.cresterea-calitatii-invatamantului.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/161/2.1/G/ 138528
 
Denumire proiect: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!
Director proiect: Paula Cornelia Mitran
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superiore de educatie sau la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.
 
Obiective de cercetare:
 • Elaborare Ghid de bune practici pentru derularea activităților de practică
 • Elaborare Ghid de bune practici pentru derularea activităților de consiliere și orientare profesională.
Obiective educaționale:
 • Întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului, precum şi elaborarea celor două ghiduri, respectiv Ghidul de bune practici pentru derularea activităților de practică şi Ghidul de bune practici pentru derularea activităților de consiliere și orientare profesională, au contribuit la însuşirea obiectivelor educaţionale generale şi concrete (operaţionale) în cadrul învăţământului preuniversitar, cum ar fi:
  • însuşirea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; 
  • formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilitătilor practice prin asimilarea de cunoştinte umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
  • asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; 
  • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă  de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul inconjurator; 
  • dezvoltarea armonioasă a individului;   
  • profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale; 
  • însuşirea  unor obiective educationale specifice tipurilor şi profilurilor de şcoli care intră în structura sistemului de învăţamânt; însuşirea unor obiective care au ca nota definitorie faptul că se convertesc la nivelul elevilor în comportamente observabile, oferindu-i profesorului posibilitatea să constate ce achiziţii au dobândit elevii în cadrul unei secvenţe de instruire sau al unei lecţii, care conduc la creşterea şanselor de succes ale viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superioare de educaţie sau la locul de muncă.
 • Prin consilierea și orientarea în profesie, beneficiarii au fost  mai bine informaţi cu privire la traseul profesional, fie prin continuarea studiilor, fie prin alegerea unei meserii și astfel, au putut stabili cu ușurință un plan de carieră personalizat, evitând astfel luarea unor decizii greșite, pierderea inutilă a timpului și a banilor pregătindu-se pentru profesii care nu li se potrivesc;
 • Participanții au identificat traiectoria pe care o vor urma după absolvire în domeniul educaţional şi pe piaţa forţei de muncă.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Constanta;
 • Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" - Medgidia.

URL:www.cariera-profesionala.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/161/2.1/G/ 134465
 
Denumire proiect: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii.
Director proiect: Claudiu Chiru
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor si masteranzilor din institutia de invatamant a solicitantului prin utilizarea unei metode inovatoare de instruire practica: intreprinderea simulata.
 
Obiective de cercetare:
 • Studiu de cercetare privind piata muncii;
 • Manualul intreprinderii simulate.
Obiective educaționale:
 • Intreprindere simulata inregistrata; Intreprindere simulata functionala; Manualul intreprinderii simulate; Site-ul web al intreprinderii simulate; Catalogul intreprinderii simulate; Platforma de elearning functionala. 360 studenti beneficiari ai activitatii de consiliere si orientare profesionala; 360 de dosare personale ale studentilor/masteranzilor; 1 x ghid interviu; 1 x baza de date locuri de munca; 360 fise personale de orientare si consiliere profesionala pentru studenti/masteranzi; 6 rapoarte de analiza a pietei muncii (1 raport trimestrial). 210 studenti/masteranzi instruiti in IS; 210 dosare de practica; Metodologie selectie lucrari pentru premiere; 30 lucrari premiate intocmite de catre studenti/masteranzi cu privire la aspecte manageriale/financiar-contabile din IS. 
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Constanța;
 • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Constanța.

URL:www.ishoreca.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/157/1.3/S/ 137440
 
Denumire proiect: Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică.
Director proiect (USH): Prof.univ.dr. Maria Andronie
Data de începere: 2014, Data de încheiere: 2015
 
Obiectiv general:
Proiectul DIDACTINO vizează îmbunătățirea formării profesionale continue pentru 2400 cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Mehedinți și Sibiu prin formarea și dezvoltarea competențelor cu scopul îmbunătățirii managementului și calității procesului educațional.
DIDACTINO oferă:
 • Metode interactive de predare-învățare-evaluare și instrumente TIC;
 • Sistem inovator de formare e-learning mixt (clasic față-în-față și online pe platforma e-learning   a P2);
 • Educație continuă, modernă, de calitate, corelată cu cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii și din sistemul de educație;
 • Înființarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători (CDPEI), 3/regiune.
Obiective de cercetare: Programe de formare profesională autorizate MEN: 
 • Optimizarea învățării în programe after school;
 • Optimizarea performanțelor profesionale prin consultanță și coaching cognitiv comportamental;
 • Tehnici de clarificare a valorilor și educație morală;
 • Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare;
 • Scriere, management şi implementare proiecte;
 • Eficientizarea comunicării în mediul şcolar;
 • Management şcolar adaptat la realităţile societăţii româneşti;
 • Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european;
 • Metode de predare/ învăţare utilizând tehnologii moderne.
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți;
 • Inspectoratul Școlar Județean Sibiu;
 • Universitatea SPIRU HARET - Bucuresti.

URL:www.didactino.ro

Program finanțat: POSDRU

ID: POSDRU/92/3.1/S/63567
 
Denumire proiect: Antreprenori in turism.
Director proiect: Conf.univ.dr. Galiceanu Mihaela
Data de începere: 2010, Data de încheiere: 2013
 
Obiectiv general:
Obiectivul său general îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale ale resurselor umane în vederea iniţierii şi conducerii unei afaceri în turism.
 
Obiective de cercetare: 
 
Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova;
 • SC Bear Solution SRL.

POSDRU

ID:POSDRU/19/1.3/G/38862

Denumire proiect: Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic
Director proiect: Conf.univ.dr. Ghiţă Emil
Durată proiect: 24 luni

Obiectiv general:

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului, grupurile-ţinţă vizate precum şi Pachetul de formare profesională oferit (formator, manager proiect, competenţe antreprenoriale, comunicare în limba engleză, competenţe informatice) arătând că implementarea proiectului are în vedere priorităţile naţionale în domeniul educaţiei, al formării profesionale şi al învăţării pe tot parcursul vieţii.

Parteneri membri ai consorțiului:
 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova;
 • Colegiul Naţional „Elena Cuza” - Craiova.

POSDRU

ID: POSDRU/90/2.1/S/64176

Denumire proiect: Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi.
Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea
Data de începere: 2010, Data de încheiere: 2013

Parteneri membri ai consorțiului:

 • Universitatea SPIRU HARET - București;
 • Universitate Națională de Apărare.
Evenimente organizate:
 • Seminarii Bune Practici: 2010-2013
 • Reuniuni de consiliere și orientare in carieră

POSDRU

ID: POSDRU/90/2.1/S/54481

Denumire proiect: Fii practic pregătit pentru o carieră de succes

Director proiect: Lect.univ.dr. Pârvu Iulia
Data de începere: 2010, Data de încheiere: 2012

Obiectiv general:
Creşterea relevanţei formării profesionale şi socio-umane pe care o primesc studenţii economişti în cadrul sistemului de învăţământ superior românesc, în concordanţă cu dinamica economico-socială actuală şi cu cerinţele manifestate pe piaţa forţei de muncă.

Beneficiar:

 • Universitatea SPIRU HARET - Constanța;

POSDRU

ID: POSDRU/92/3.1/S/63567

Denumire proiect: Antreprenori în turism
Director proiect: Conf.univ.dr. Galiceanu Mihaela
Durată proiect: 24 luni

Obiectiv general:
Promovarea culturii antreprenoriale prin formarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale ale resurselor umane în vederea iniţierii şi conducerii unei afaceri în turism.

Beneficiar:

 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova

POSDRU

ID: POSDRU/19/1.3/G/38862

Denumire proiect: Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic.
Director proiect: Conf.univ.dr. Ghiţă Emil
Durată proiect: 24 luni

Beneficiar:

 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova

POSDRU


Denumire proiect: Limba engleză în administraţia publică locală - O punte spre UE.
Director proiect: Prof.univ.dr.doc. HC Posea Grigore
Durată proiect: 6 luni

Finanţare FSE nerambursabilă: 293.527,10 lei
Facultatea/Departamentul: Departamentul de management al Cercetării Ştiinţifice

POSDRU

ID: 58571

Denumire proiect: Performanţa în carieră şi în afaceri pentru femei
Director proiect: Conf.univ.dr. Ştefănescu Laura
Durată proiect: 24 luni

Obiectivul proiectului:
Formarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru femei in vederea dezvoltarii carierei sau pentru initierea unei afaceri. Sustinerea de cursuri gratuite pentru persoanele care se incadreaza in grupul tinta, in urmatoarele domenii:

 • Management si tehnici de negociere;
 • Contabilitate informatizata pentru afaceri;
 • E-Business-Tehnologii informationale pentru afaceri;
 • Engleza pentru afaceri;
 • Managementul de mediu;
 • Dreptul afacerilor-legislatie pentru IMM-uri.

Beneficiar:

 • Universitatea SPIRU HARET - Craiova

POSDRU

ID: POSDRU/97/6.3/S/64240

Denumire proiect: ProFeminAntrep - promovarea egalităţii de şanse în
                                antreprenoriat


Director proiect: Prof.univ.dr. Maria Andronie
Durată proiect: 36 luni

Parteneri membri ai consorțiului:

 • Universitatea SPIRU HARET - București;
 • UNDFR - Romania
Evenimente organizate:
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - București, septembrie 2011
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Craiova, octombrie 2011
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Suceava, martie 2012
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Giurgiu, mai 2012
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Sibiu, iunie 2012
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Cluj-Napoca, septembrie 2012
 • Conferinta Antreprenoriat, Campanie Femei de Succes - Timișoara, mai 2013

URL:www.profeminantrep.ro

POSDRU


Denumire proiect: Calitate europeană în învăţământul superior.
Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea
Durată proiect: 36 luni

Parteneri membri ai consorțiului:

 • Universitatea SPIRU HARET - București;
 • Universitatea Națională de Apărare - București
 • PluriConsultans SRL

URL:www.calitate-eu-invatamant.ro

POSDRU

Titlu proiect: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii
în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza
indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale
de calitate

Director proiect: Prof.univ.dr. Gaf-Deac Ioan
Durată proiect: 36 luni
Finanţare FSE nerambursabilă: 16.611.870 lei
Facultatea/Departamentul: DEIAC
ID: 60720

Evenimente organizate:
 • Sesiuni de Conștientizare a studenților și a personalui support din universități privind asigurarea calității invățămantului superior organizat și desfășurat prin programe universitare de studii la distanță - București, Brașov, Brăila, Campulung-Muscel, Galați, Ploiești, Sibiu, Suceava, Targoviște, Targu-Jiu, Timișoara (Iulie - Decembrie 2013)
URL: www.odeqa.spiruharet.ro

POSDRU

Titlu proiect: Fii manager pentru afacerea ta !
Director proiect: Conf.univ.dr. Mitran Paula
Durată proiect: 36 luni
Finanţare FSE nerambursabilă: 6.996.377,00 lei
Facultatea/Departamentul: MFC Constanţa
ID:49297
URL:
POSDRU

Titlu proiect: Practica studenţilor economişti în medii bancare simulate
Director proiect: Conf.univ.dr. Chiru Claudiu
Durată proiect: 18 luni
Finanţare FSE nerambursabilă: 939.135,00 lei
Facultatea/Departamentul: MFC Constanţa
ID:19015
URL:

POSDRU