Prima pagină » Proiecte Fonduri Structurale » UNIVERSITATEA ȘI PIAȚA MUNCII
UNIVERSITATEA ȘI PIAȚA MUNCII, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1081

UNIVERSITATEA ȘI PIAȚA MUNCII

parteneriat pentru succes!

Program: POCU/90/ 6/19/106201
Denumire proiect: Universitatea și piața muncii – parteneriat pentru succes!

 

Obiectivul general: Fundamentarea organizatorica, inițierea și dezvoltarea durabilă a relației universitate – piața muncii în vederea colaborării pe termen lung pentru sincroni-zarea competențelor absolvenților de studii superioare cu așteptările și nevoile pieței muncii.

Obiective de cercetare:

- Rolul activităţii de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor din învăţământul universitar în opţiunile ulterioare ale acestora privind alegerea unui loc de muncă

- Metode eficiente pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii  de consiliere şi orientare în carieră

- Rolul atelierului de grup în eficientizarea activităţii de consiliere şi orientare în carieră

- Realizarea unor chestionare eficiente şi cuprinzătoare privind consilierea şi orientarea în carieră a viitorilor absolvenţi de studii superioare

- Studiu comparat, obiective şi misiuni ale Universităţii Spiru Haret cu cerinţele pieţei muncii

- Studiu comparat, discipline de studii şi necesităţile pieţei muncii

- Analiză la nivel de departament-facultate privind gradul de orientare al instituţiei către piaţa muncii

- Studiul practicii altor universităţi din România privind parteneriat universitate-piaţa muncii

- Realizare unor suporturi de curs cu participarea reprezentanţilor angajatorilor pentru relaţia universitate-angajator-piaţa muncii

- Realizarea unor chestionare pentru angajatori pentru depistarea principalelor cerinţe ale acestora de la absolvenţi pentru a putea fi angajaţi în instituţia pe care o reprezintă

Rezultate de cercetare:

  • Studiu comparat - obiective şi misiuni ale Universităţii Spiru Haret raportate/ corelate cu cerinţele pieţei muncii
  • Studiu comparat -  conţinut discipline prevăzute în  planul de învăţământ aferent programului de studii de licenţă Management raportat/ corelat cu necesităţile pieţei muncii
  • Studiul practicilor utilizate de alte universităţi din România privind parteneriatul universitate-piaţa muncii

Parteneri:
Beneficiar = UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Partener = ASOCIAŢIA SIGMA DEVELOPMENT CENTER CONSTANŢA

 

Finanţare confirmată